Steenwijk herstelt schade sleedoornpage

De Vlinderstichting
15-MRT-2012 - Vorige winter werd in Steenwijk, bij vergissing, in het belangrijkste deel van het vlieggebied van de sleedoornpage, vrijwel alle sleedoorn verwijderd. Het leek rampzalig, maar dankzij adequate actie van de gemeente is deze winter een record aantal eitjes gevonden.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Vorige winter werd in Steenwijk, bij vergissing, in het belangrijkste deel van het vlieggebied van de sleedoornpage, vrijwel alle sleedoorn verwijderd. Het leek rampzalig, maar dankzij adequate actie van de gemeente is deze winter een record aantal eitjes gevonden.

Sleedoornstruweel in Steenwijk voor de te grootschalige renovatie (foto: Kars Veling)De vlindertellers waren vorig jaar enorm geschrokken van de ravage die was aangericht. Bij een renovatie van een sportpark werd vrijwel alle sleedoorn verwijderd. Dit gebeurt uiteraard in de winterperiode en dan zitten de eitjes in de struiken en worden dus ook allemaal verwijderd. Onmiddellijk werd door De Vlinderstichting, in samenwerking met de plaatselijke expert Gerrit Padding, actie ondernomen. De gemeente Steenwijkerland werd gevraagd om herstelmaatregelen uit te voeren en de gekapte sleedoorn werd, zo goed en kwaad als het ging, afgezocht op eitjes. Deze werden verzameld en aan nog gespaarde sleedoorn bevestigd, zodat de rupsen in april snel naar het vers ontluikende blad konden komen. Ondanks deze maatregelen was de verwachting dat de zeldzame sleedoornpage in Steenwijk een enorme klap zou krijgen.

Soms komen sleedoornpages drinken, zoals hier op gewone berenklauw (foto: Kars Veling)Deze winter is Steenwijk weer afgezocht op eitjes en nog nooit werden er zoveel gevonden! In totaal bleef de teller steken op 856 eitjes. Dat betekent dat de sleedoornpage nog in flink aantal aanwezig is en dat de grootschalige kap van de sleedoorn niet tot blijvende schade heeft geleid. Veel van de eitjes zijn gevonden in een strook die in de vorige winter door de gemeente speciaal nieuw is aangelegd om het verlies van de struiken op het sportpark te compenseren. Jonge sleedoorn is ideaal voor de soort en er waren blijkbaar genoeg overlevende vlinders om de populatie in stand te houden en zelfs te doen uitbreiden. De Vlinderstichting is blij met deze ontwikkeling en wil waardering uitspreken voor de snelle actie die de gemeente Steenwijkerland heeft ondernomen om de schade te beperken. Ook zien we hier goed het nut van het aanplanten van sleedoorn op plaatsen waar gebrek is aan jonge struiken.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting