bruine winterjuffer rust

Winterjuffers nog in rust

De Vlinderstichting
21-MRT-2008 - Voor de libellen is het nog volop winter. De meeste soorten brengen de winter onder water en in de waterbodem door als larve. Alleen de bruine en noordse winterjuffer overwinteren als libel. Nu zitten deze, vaak nog ver van het voortplantingswater, op deze overwinteringsplaatsen.

Bericht uitgegeven op vrijdag 21 maart 2008 door De Vlinderstichting

Voor de libellen is het nog volop winter. De meeste soorten brengen de winter onder water en in de waterbodem door als larve. Alleen de bruine en noordse winterjuffer zijn nu aanwezig als libel. Ze trekken in het najaar weg van het water en zoeken beschutte plekken op de heide of in bosrandjes. Hier zitten ze gedurende een aantal maanden in rust.

De meer dan 40 meldingen die al in 2008 zijn doorgegeven hebben allemaal betrekking op juffers in hun wintergebied. In april zullen deze winterjuffers op zoek gaan naar hun voortplantingsplek en dan zijn ze in de buurt van het water aan te treffen, speurend naar een partner, parend of bezig met het afzetten van de eitjes. Dit gebeurt op drijvend plantenmateriaal. De eitjes worden in ‘tandem’ afgezet. Dat wil zeggen dat het mannetje het vrouwtje achter haar kop vast heeft tijdens het afzetten van de eitjes.


Ei-afzettende bruine winterjuffers (foto: Kars Veling)

De afgelopen jaren is de bruine winterjuffer zich sterk aan het uitbreiden. Inmiddels is de soort verspreid over het land te zien, hoewel de meeste in het Zuiden aanwezig zijn.

Kars Veling, De Vlinderstichting