voorjaarsspanner klein

Kleine voorjaarsspanner spant de kroon

De Vlinderstichting
25-MRT-2008 - Terwijl van de dagvlinders de afgelopen weken nog geen tien soorten zijn doorgegeven staat de teller bij de nachtvlinders al boven de vijftig soorten. De kleine voorjaarsspanner spant de kroon. Al meer dan 800 vlinders zijn waargenomen.

Bericht uitgegeven op dinsdag 25 maart 2008 door De Vlinderstichting

Terwijl van de dagvlinders de afgelopen weken nog geen tien soorten zijn doorgegeven staat de teller bij de nachtvlinders al boven de vijftig soorten. De kleine voorjaarsspanner (Agriopis leucophaearia) spant de kroon. Al meer dan 800 vlinders zijn waargenomen en nog dagelijks komen bij De Vlinderstichting meldingen binnen.

Er zijn in 2008 al veel nachtvlinders doorgegeven, vooral veel wachtervlinders (Eupsilia transversa), bosbesuilen (Conistra vaccinii) en grote voorjaarsspanners (Agriopis marginaria). De kleine voorjaarsspanner was het meest talrijk. Dit nachtvindertje vliegt al vanaf begin januari en gaat nog door tot half april. De soort heeft één generatie. De rups is actief van april tot juni. Dan kruipt de rups in de grond waar hij verpopt. De kleine voorjaarsspanner overwintert als pop onder de grond. De mannetjes rusten overdag soms op boomstammen, maar zitten meestal verscholen achter de schors of in bastspleten; ze laten zich gemakkelijk opjagen en gaan dan enkele meters verderop weer zitten. De vrouwtjes worden regelmatig ´s morgens vroeg onder aan boomstammen gevonden. De mannetjes beginnen vrij snel na het donker worden te vliegen en komen soms in grote aantallen op licht af.

Het verschijnen van de kleine voorjaarsspanner is afhankelijk van de temperatuur in het vroege voorjaar. Dit jaar valt de piek van de vliegtijd drie tot vier weken eerder dan normaal.


Kleine voorjaarsspanner (foto: J. Sentjens).