Bloei pinksterbloem detailopname. Foto: Joost uit ten Bogaard. Beschikbaar gesteld aan de Natuurkalender

Pinksterbloem te vroeg voor oranjetipje?

De Vlinderstichting
24-MRT-2008 - De pinksterbloem is veel vroeger in bloei dan normaal. Het oranjetipje, dat voor een belangrijk deel afhankelijk is van pinksterbloem wordt pas over enkele weken verwacht. Gaat dit problemen opleveren voor dit vlindertje?

Bericht uitgegeven op maandag 24 maart door De Vlinderstichting

De pinksterbloem is veel vroeger in bloei dan normaal. Het oranjetipje, dat voor een belangrijk deel afhankelijk is van pinksterbloem wordt pas over enkele weken verwacht. Gaat dit problemen opleveren voor dit vlindertje?

De pinksterbloem is dit voorjaar enkele weken eerder in bloei dan gemiddeld. Normaal gesproken zijn april en mei de topmaanden voor deze plantensoort, maar vanaf begin maart is er al bloei waargenomen en in de bloeivoorspelling is de plant half april al over haar hoogtepunt heen. Het oranjetipje, een vlindertje dat normaal gesproken in april en mei vliegt wordt dit voorjaar volgens de voorspellingen pas na half april verwacht. De rupsen van het oranjetipje eten van het verse zaad van de pinksterbloem. Het lijkt waarschijnlijk dat veel van de pinksterbloemen al zo lang zijn uitgebloeid als het oranjetipje op haar piek komt dat het zaad te oud en droog is voor de jonge rupsjes.

Het oranjetipje komt verspreid in het land voor, en de rupsen leven, naast pinksterbloem, ook op look zonder look en, zij het in mindere mate, op andere kruisbloemigen zoals judaspenning en damastbloem. Mogelijk dat de vlinder, bij gebrek aan geschikte pinksterbloemen, op zoek zal gaan naar andere waardplanten, die nog wel vers zaad ontwikkelen als de rupsen aanwezig zijn.