Teek op zoek naar gastheren

Al 28 tekenbeten gemeld in 2008

De Natuurkalender
22-MRT-2008 - Sinds 1 januari 2008 zijn er al 28 tekenbeten gemeld bij de Natuurkalender. Het is raadzaam het hele jaar door alert te zijn op tekenbeten. Teken kunnen de ziekte van Lyme overbrengen.

Bericht uitgegeven op zaterdag 22 maart 2008 door Sara Mulder, De Natuurkalender

Sinds 1 januari 2008 zijn er al 28 tekenbeten gemeld bij De Natuurkalender. Het is raadzaam het hele jaar door bedacht te zijn op tekenbeten. Teken kunnen de ziekte van Lyme overbrengen.

Zowel in januari als februari van dit jaar werden er 7 tekenbeten geregistreerd bij De Natuurkalender. Op 20 maart was het totaal van dit jaar al opgelopen tot 28 (Figuur 1). Vorig jaar rond deze tijd waren er zelfs al 49 tekenbeten gemeld. Door de zachte winters van de afgelopen jaren zijn teken gedurende steeds meer maanden van het jaar actief op zoek naar gastheren. Eigenlijk moet men het hele jaar door opletten, wanneer men in gebieden komt waar teken voorkomen. Mensen die door een teek gebeten zijn lopen het risico op een besmetting met de ziekte van Lyme. Wanneer dit niet op tijd behandeld wordt kunnen er ernstige chronische klachten optreden.

Teken wachten in het gras of andere vegetatie op een geschikte gastheer. In Nederland hebben we vooral te maken met de schapenteek. Deze teek komt veel voor in bossen en struikgewassen. Mensen lopen overal in Nederland tekenbeten op. Figuur 2 laat zien dat de tekenbeten die in 2008 bij de Natuurkalender gemeld zijn ook uit het gehele land afkomstig zijn.

Week van de teek

De week van 30 maart t/m 6 april is uitgeroepen tot de Week van de teek. Verschillende organisaties die zich met teken en de ziekte van Lyme bezighouden organiseren in deze week activiteiten rond dit thema.


Figuur 1: Verloop van het aantal doorgegeven tekenbeten in Nederland sinds 1 januari 2008 (Bron www.natuurkalender.nl).


Figuur 2: Locaties waar mensen een tekenbeet opliepen in 2008 (Bron www.natuurkalender.nl).

Links