Magnolia
foto Wout van der Slikke

Bloeiende bomen

FLORON
3-APR-2008 - Nu het voorjaar van start is gegaan komt er al snel weer een einde aan de kale bomen. Het frisse groen van nieuw blad zal zich in korte tijd ontvouwen en geeft de omgeving weer een heel nieuw aanzien. Veel soorten komen eerst in bloei. De paardenkastanje is bijna zover.

Bericht uitgegeven op donderdag 3 april 2008 door Stichting FLORON

Nu het voorjaar van start is gegaan komt er al snel weer een einde aan de kale bomen. Het frisse groen van nieuw blad zal zich in korte tijd ontvouwen en geeft de omgeving weer een heel nieuw aanzien. Veel soorten komen eerst in bloei. De paardenkastanje is bijna zover.

De bloei van tal van boomsoorten gaat aan velen voorbij. Het gaat om weinig opvallende bloemen hoog ver boven je hoofd. Toch zijn er ook soorten die juist in de bloeitijd volop de aandacht trekken. De magnolia of tulpenboom, die we veel in tuinen en parken aantreffen, is daarvan het meest duidelijke voorbeeld. Ze staan nu overal uitbundig in bloei.


Magnolia (links) en paardenkastanje

Paardenkastanje
Binnenkort is het ook voor de paardenkastanje weer zover. De dikke kleverige knoppen zijn op veel plaatsen al open gegaan en de handvormige bladeren beginnen zich te ontvouwen. Daarbij komen ook de bloeiwijzen te voorschijn. In korte tijd zullen ze uitgroeien tot prachtige witte ‘kaarsen’. De witte paardenkastanje is een van oorsprong Zuid-Oost-europese soort. Ze komt veel aangeplant voor, maar is goed in staat spontaan te verbreiden en is dan ook geheel ingeburgerd in de Nederlandse flora. Dat geldt niet voor de rode paardenkastanje, die we hier en daar in tuinen en parken aantreffen.

Inventarisatieseizoen planten van start
Met de start van het voorjaar begint ook voor velen de tijd om zich op te maken voor een nieuw inventarisatiejaar voor de flora. Het excursieprogramma van de stichting Floristisch Onderzoek Nederland (FLORON) wordt daarom gewoontegetrouw rond 1 april gepubliceerd. Op de website van FLORON zijn vanaf vandaag de plannen voor 2008 te bekijken. Wie belangstelling heeft voor wilde planten wordt van harte uitgenodigd een of meer excursies mee te maken.