berk_bloei_AJH_van_vliet

Hooikoortsseizoen berk is volop begonnen

17-APR-2008 - Het berkenpollenseizoen is in Zuid-Nederland volop begonnen. Het aantal berkenpollen in de lucht neemt rond deze dagen zeer sterk toe. Door het koude weer van de afgelopen weken is het berkenpollenseizoen relatief traag op gang gekomen.

Bericht uitgegeven op donderdag 17 april 2008 door Het Natuurbericht

Het berkenpollenseizoen is in Zuid-Nederland volop begonnen. Het aantal berkenpollen in de lucht neemt rond deze dagen zeer sterk toe. Door het koude weer van de afgelopen weken is het berkenpollenseizoen relatief traag op gang gekomen.

Bloeiende berk, Foto: Arnold van VlietHet berkenpollenseizoen is volgens de pollentellingen van het Elkerliek ziekenhuis te Helmond op 1 april van start gegaan en bij het Leids Universitair Medisch Centrum zes dagen later op 7 april. Hierbij hanteren we het moment waarop voor het eerst meer dan 25 pollen geteld zijn rekenend vanaf 1 januari. Vooral in Helmond is het aantal berkenpollen dat in de lucht wordt aangetroffen de afgelopen dagen sterk toegenomen (zie Figuur 1). Doordat de laatste weken relatief koud zijn verlopen ten opzichte van deze periode in de jaren 90 ligt het in bloei komen van de berk wat achter op schema. Dit is goed te zien in Figuur 2 waarin het rode lijntje dat het aantal getelde berkenpollen tot nu toe weergeeft en de grijze balken het gemiddelde wekelijkse aantal berkenpollen (zie Figuur 2). Het is wel zo dat het aantal berkenpollen dat jaarlijks geteld wordt in Helmond veel hoger ligt dan in Leiden. Mogelijk dat er in de omgeving van de pollenval in Helmond meer berkenbomen staan.

De komende 10 dagen laat de weersverwachting een continue stijging van de temperatuur zien. Op basis hiervan is te verwachten dat nu snel een groot aantal berken in bloei komt. De natuurverwachting van www.natuurkalender.nl berekent vandaag dat we op 24 april halverwege het berkenpollenseizoen zitten en dat het berkenpollenseizoen eindigt in de tweede week van mei.

Groot aantal berkenpollen dit jaar verwacht
Het aantal berkenpollen zal naar verwachting zeer hoog liggen dit jaar. Het aantal berkenpollen is het ene jaar hoog en het jaar erna weer laag. Aangezien we vorig jaar een beperkt aantal pollen hebben gehad zouden we dit jaar weer een groot aantal berkenpollen kunnen verwachten. Zie meer hierover in het natuurberichtje van 30 maart.


Figuur 1: Pollentellingen van het Elkerliek Ziekenhuis te Helmond. De grijze balken geven de gemiddelde wekelijkse concentratie berkenpollen weer in de jaren 90. De rode lijn geeft het dagelijks aantal getelde berkenpollen van dit jaar (Bron grafiek:
www.natuurkalender.nl).


Figuur 2: Pollentellingen van het Leids Universitair Medisch Centrum. De grijze balken geven de gemiddelde wekelijkse concentratie berkenpollen weer in de jaren 90. De rode lijn geeft het dagelijks aantal getelde berkenpollen van dit jaar (Bron grafiek:
www.natuurkalender.nl).

Andere pollen
Naast de pollen van de berk worden nu vooral ook pollen van de Es, de Cypresfamilie, de wilg en de haagbeuk geteld. De pollen van deze planten zorgen over het algemeen niet voor hooikoortsklachten.

Meer informatie over hooikoorts inclusief de pollentellingen van het LUMC en het Elkerliek Ziekenhuis is te vinden op www.natuurkalender.nl. Op www.pollennieuws.nl vindt u filmpjes over de diverse hooikoortsplanten als ook een wekelijkse hooikoortsverwachting. Uw eigen eerste bloeiwaarnemingen van de berk kunt u doorgeven op www.natuurkalender.nl. Met behulp van uw waarnemingen kunnen de hooikoortsverwachtingen verbeterd worden.

Tekst en foto: Arnold van Vliet