ruige dwergvleermuis

De Polen vertrekken

Zoogdiervereniging
26-APR-2008 - Nog enkele weken en dan zijn de meesten uit ons land verdwenen. Maar op weg naar Oost Europa komen ze wellicht nog eens logeren: ruige dwergvleermuizen.

Bericht uitgegeven door Zoogdiervereniging VZZ op zaterdag 26 april

Nog enkele weken en dan zijn de meesten uit ons land verdwenen. Maar op weg naar Oost Europa komen ze wellicht nog eens logeren: ruige dwergvleermuizen.

In april vertrekken de ruige dwergvleermuizen grotendeels uit ons land. Ze leven ’s zomers in Oost Europese landen als Polen, Estland, Letland, Litouwen en Oost Duitsland. Daar brengen ze hun jongen groot. Vanaf augustus vetrekken eerst de mannetjes, dan de vrouwtjes en tenslotte de jonge dieren naar West Europa. Daar paren en overwinteren ze.

Waar deze vleermuizen precies in West Europa overwinteren, is nog een mysterie. Maar elk jaar in april maken de dieren zich op om naar hun geboortegebied te trekken. Ze leggen dan maar liefst 800 tot 1500 kilometer af. Voorafgaand aan deze trek verzamelen ruige dwergvleermuizen zich op verschillende verzamelplekken zoals woonhuizen.

Gedurende een paar dagen verblijven groepen ruige dwergvleermuizen achter boeiborden of dakranden. In de directe omgeving hiervan zijn dan ’s avonds grote groepen jagende ruige dwergvleermuizen te vinden. Deze verzamelplekken bevinden zich vooral in Noord en West Nederland. Vanaf half mei zijn alleen nog op enkele oude landgoederen overzomerende mannetjes ruige dwergvleermuizen te vinden.

Ruige dwergvleermuizen danken hun naam aan hun pelsvacht Deze is wat sterker behaard dan die van de gewone dwergvleermuis. Ruige dwergvleermuizen zijn ook iets groter dan de meer algemene gewone dwergvleermuis.

Tekst: Eric Jansen, Zoogdiervereniging VZZ
Foto: Rollin Verlinde / Vilda