Knobbelzwaan Wikipedia GNU Free Documentation license

Opgepast, knobbelzwanen in de buurt!

Sovon Vogelonderzoek Nederland
10-MEI-2008 - Een vogel die bij iedereen bekend is, is de knobbelzwaan. Groot en wit met een opvallend oranje snavel. Het mannetje heeft een dikke knobbel op zijn snavel waarmee hij te onderscheiden is van het vrouwtje.

Bericht uitgegeven op zaterdag 10 mei 2008 door SOVON

Een vogel die bij iedereen bekend is, is de knobbelzwaan. Groot en wit met een opvallend oranje snavel. Het mannetje heeft een dikke knobbel op zijn snavel waarmee hij te onderscheiden is van het vrouwtje.

Knobbelzwanen zijn mooie sierlijk witte vogels. Als ze jongen hebben zijn ze echter niet zo lief en kun je maar beter uit de buurt blijven.

Knobbelzwanen broeden op grote ronde nesten die tussen het riet liggen. Meestal bestaat het legsel uit zo'n vier tot acht eieren. Als een knobbelzwaan wil opstijgen moet hij om zijn zware logge lijf de lucht in te krijgen een soort aanloop op het water nemen. Dit gaat altijd gepaard met een hoog kabaal en gespetter. Ook in vlucht maken de vleugels een zoemend geluid.

Knobbelzwanen staan bekend als agressief, vooral in de tijd dat ze jongen hebben. Een wandeling langs het water, gaat dan ook meer dan eens gepaard met een flinke omweg omdat meneer knobbelzwaan met dreigende geopende vleugels op de achteloze wandelaar afstuift. Gepaste afstand is dan ook op zijn plaats. De eerste jongen zijn nu te verwachten.

Het leuke aan jonge knobbelzwanen is dat er donkere en witte exemplaren tussen zitten. De donkere donsjongen worden net als de witte jongen gewoon wit. De jongen die bij de geboorte ook al puur wit zijn, stammen af van de Poolse knobbelzwanenpopulatie die wit was.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON
Foto: Marek Szczepanek (GFD Licentie)