meervleermuis

Eerste meervleermuizen hebben al jongen

Zoogdiervereniging
25-MEI-2008 - De vrouwtjes meervleermuizen hebben zichzelf vroeg zwanger gemaakt dit jaar.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging VZZ op zondag 25 mei 2008

De vrouwtjes meervleermuizen hebben zichzelf vroeg zwanger gemaakt dit jaar.

Anne-Jifke Haarsma (Universiteit Leiden) is al enkele jaren bezig met een promotie onderzoek naar de meervleermuis. Daarvoor worden onder andere gedurende enkele malen in het jaar op een aantal standaard locaties meervleermuizen gevangen. Deze worden vervolgens geringd en gechipt. Zo is iedere meervleermuis individueel herkenbaar. Vragen over de leeftijd van de dieren, seksualiteit en landschapsgebruik worden tijdens dit onderzoek beantwoord.

Onlangs zijn tijdens zo'n reguliere vangavond zogende meervleermuis gevangen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de meervleermuis al jongen heeft. Dat is vrij vroeg in het jaar

Vleermuizen paren in het najaar. Daarna slaat het vrouwtje het sperma op. In het voorjaar bevrucht ze haar eicel met het opgeslagen sperma waarna de zwangerschap begint. De vrouwtjes kunnen dus zelf bepalen wanneer ze zwanger worden. Het is waarschijnlijk dat ze door het relatief warme voorjaar hun eicel eerder bevrucht hebben.

Zie ook: www.vleermuis.net

Tekst: Johannes Regelink, Zoogdiervereniging VZZ, www.vzz.nl
Foto: Johannes Regelink, Zoogdiervereniging VZZ, www.vzz.nl