Struikheide Wikipedia GNU Free Documentation license

De paarse wereld van een heideveld

De Natuurkalender
24-JUN-2008 - De voorspelmodule van de Natuurkalender voorspelt de eerste bloei van de struikheide voor komende week. Dit is iets later dan vorig jaar toen het grootste deel van de eerste bloeiwaarnemingen in juni werd gemeld.

Bericht uitgegeven door de Natuurkalender op dinsdag 24 juni 2008

De voorspelmodule van de Natuurkalender voorspelt de eerste bloei van de struikheide voor komende week. Dit is iets later dan vorig jaar toen het grootste deel van de eerste bloeiwaarnemingen in juni werd gemeld.

Volgens de voorspelmodule van de Natuurkalender zou de eerste bloei van de struikheide deze week gemeld moeten worden. 25-50 % van de bloei wordt vanaf volgende week verwacht. Bij de Natuurkalender zijn nu vier waarnemingen binnen (Figuur 1). Twee van begin april en twee van begin juni. Allemaal een beetje aan de vroege kant dus. Het zou kunnen dat de plant op een zonnig plekje extreem vroeg is gaan bloeien of een waarnemer per ongeluk andere planten voor struikheide heeft aangezien. Tijdens het extreem warme voorjaar van 2007 bloeide struikheide iets eerder. Toen werd de eerst bloei eind mei gemeld; de meeste eerste waarnemingen van bloeiende stuikheide werden toen in juni gedaan (Figuur 2).

Struikheide is een houtachtige, laag groeiende heester die kilometers lange eentonige donkergroene massa's kan vormen op voedselarme zandgronden, op kalkarme, oudere duinen en in bossen. Hij komt in grote delen van Europa voor. Struikheide is een vertakte, twijgachtige plant met groenblijvende lijnvormige, steelloze blaadjes, die in vier rijen groeien en elkaar bedekken. Ze groeien op korte zijscheuten van de hoofdstengels. De vele roze tot paarsrode bloemen groeien in losse aarachtige bloeiwijzen in de oksels van de hoogste scheuten, aan het einde van de takken. De plant kan 30-80 cm hoog worden.

Normaalgesproken bloeit struikheide van juli tot september. Je kunt hem onderscheiden van Dopheide, die gedurende dezelfde periode bloeit, door te letten op de bladen: deze zijn tegenoverstaand bij de struikheide en staan in kransen bij de dopheide. Struikheide speelde honderden jaren lang een belangrijke rol. De plant werd gebruikt om manden en bezems van te maken en om matrassen op te vullen. Gemengd met turf werd het gebruikt als bouwmateriaal en als brandstof. De bloemen zijn een goede honing- en stuifmeelbron voor bijen.


Eerste bloeiwaarnemingen van struikheide in 2008 (www.natuurkalender.nl)


Eerste bloeiwaarnemingen van struikheide in 2007 (www.natuurkalender.nl)

Tekst: Sara Mulder, De Natuurkalender
Foto: Wikipedia (GFD Licentie)