Bochtige smele wuivend

Bloeiende roze sluiers in het bos

Wageningen University
28-JUN-2008 - Bij een wandeling door het bos zie je op dit moment in veel bossen bloeiend gras. De kans is groot dat het de grassoort bochtige smele is. Deze grassoort bloeit in het begin van de zomer (juni-juli) en komt voor in bossen en op heidevelden op zandgrond.

Bericht uitgegeven door Alterra, Wageningen UR op zaterdag 28 juni 2008

Bij een wandeling door het bos zie je op dit moment in veel bossen bloeiend gras. De kans is groot dat het de grassoort bochtige smele is. Deze grassoort bloeit in het begin van de zomer (juni-juli) en komt voor in bossen en op heidevelden op zandgrond.

In het voorjaar kleurt de bochtige smele de bosbodem fris lichtgroen, tijdens de bloei verandert dat in een rood-roze sluier. In het najaar is het strokleurig. De naam bochtige smele dankt het plantje aan de bochtige steeltjes in de bloeiaren. Ook de wetenschappelijke naam geeft dit aan: Deschampsia flexuosa (L.)

Het gras kan in sommige bossen en heidevelden over grote oppervlakten als een dichte zode voorkomen. Deze vergrassing wordt in verband gebracht met verzuring van de bosbodem en met luchtverontreiniging. Om vergrassing te bestrijden worden bossen en heiden wel begraasd en heiden ook wel afgeplagd.

In bossen kan een dichte, dikke grasmat een belemmering zijn voor de natuurlijke bosverjonging . Zo kunnen open plekken in het bos ontstaan die gedurende lange tijd niet meer dichtgroeien. Of er ontstaan bossen met een zeer open structuur en weinig ondergroei.

Meer informatie over oorzaken voor het ontbreken van natuurlijke verjonging in bossen vindt u op de website www.KennisOnline.wur.nl van Wageningen UR 

Tekst: Anne Oosterbaan, Kees Hendriks, Alterra, Wageningen UR 
Foto’s: Anne Oosterbaan, Alterra, Wageningen UR