veenhooibeestje klein

Goed jaar voor zeldzame vlinder

De Vlinderstichting
9-JUL-2008 - De afgelopen weken heeft het veenhooibeestje, een sterk bedreigde dagvlinder, enorm goed gevlogen in de paar vliegplaatsen die er nog zijn in Nederland. Honderden tot meer dan duizend zijn er geteld door de waarnemers van De Vlinderstichting.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op woensdag 9 juli 2008

De afgelopen weken heeft het veenhooibeestje, een sterk bedreigde dagvlinder, enorm goed gevlogen in de paar vliegplaatsen die er nog zijn in Nederland. Honderden tot meer dan duizend zijn er geteld door de waarnemers van De Vlinderstichting.

Het veenhooibeestje is een sterk bedreigde vlinder, die voorkomt in hoogveen en veentjes. De belangrijkste waardplant, waarop de rupsen zijn gespecialiseerd, is eenarig wollegras. Inmiddels is de soort uit Noord-Brabant en Gelderland verdwenen. In de Peel, het Korenburgerveen en het Wooldse veen komt hij niet meer voor en de enige vliegplaatsen liggen nog in Drenthe en Friesland. Hier vloog de vlinder dit jaar erg goed. Tellingen kwamen uit op honderden vlinders op een vaste route van maar 5 meter breed en in een veentje in Drenthe werden er op één dag meer dan 1000 geteld. Het is te hopen dat een jaar als 2008 er voor zorgt dat de soort zich ook weer in andere veentjes, in de buurt van de bestaande vliegplaatsen, vestigt.

Het is normaal gesproken een weinig mobiele vlinder en de goede leefgebieden zijn zeldzaam, dus de kans op een succesvolle nieuwe vestiging is niet zo groot. De vliegplaatsen zijn ook kwetsbaar, want betreding van de veenvegetatie heeft blijvende schade tot gevolg. Dit is de reden dat de huidige vliegplaatsen niet algemeen bekend gemaakt worden, zodat al te veel belangstelling van vlinderaars en vlinderfotografen wordt voorkomen.

Tekst en foto's: Kars Veling, De Vlinderstichting