Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus; fotograaf Rollin Verlinde)

In actie voor de ingekorven vleermuis

Zoogdiervereniging
7-JUL-2008 - Voor de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg heeft de Zoogdiervereniging VZZ een actieplan voor deze kwetsbare vleermuis gemaakt.

Bericht uitgegeven op maandag 7 juli 2008 door de Zoogdiervereniging VZZ

Voor de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg heeft de Zoogdiervereniging VZZ een actieplan voor de ingekorven vleermuis, een kwetsbare vleermuizensoort, gemaakt.

 ingekorven vleermuis (© Vilda/Rollin Verlinde)

De ingekorven vleermuis is een van de 16 vleermuizensoorten die Nederland rijk is. De ingekorven vleermuis overwintert van oktober tot eind april in de mergelgroeven van Zuid-Limburg. In mei worden ze wakker en trekken ze ongeveer 80 kilometer noordwaarts. Daar liggen, in de buurt van Roermond, twee kloosters. Op de zolders van deze kloosters brengen de ingekorven vleermuizen, een groep van ongeveer 500 dieren, hun jong ter wereld.

 

bomenlaan (© Jasja Dekker)In de zomer van 2007 werden zeven van deze dieren, voordat de jongen geboren werden, gevolgd met behulp van kleine zendertjes. De dieren bleken zich tot 8 kilometer van de kloosters te begeven op hun nachtelijke vluchten. Ze vlogen via bomenlanen en houtsingels, en joegen in koeienstallen en bossen op vliegen en spinnetjes. Enkele van de dieren vlogen elke nacht de grens over om in Duitsland te jagen.

 

Dat de gehele Nederlandse populatie zich in slechts twee gebouwen bevindt, maakt de soort bijzonder kwetsbaar. Het is noodzakelijk de gebouwen en de omgeving voor de ingekorven vleermuis geschikt te houden. Dat uitgangspunt is nu door de Zoogdiervereniging VZZ, in opdracht van Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen, uitgewerkt in een actieplan.

 

  kolonie ingekorven vleermuizen (© Vilda/Rollin Verlinde)
  Kolonie ingekorven vleermuizen op kerkzolder

Belangrijkste acties zijn natuurlijk het beschermen van de gebouwen waarin de kraamkolonies gevestigd zijn, en daarnaast aangepast beheer van de omgeving van de kraamkolonies en overleg tussen de Nederlandse en Duitse gemeenten over beheer en planologie. Eveneens belangrijk zijn voorlichting en overleg met burgers en boeren in de omgeving van de kloosters: zij mogen immers trots zijn op de zeldzame buurtbewoner!

 

Deze acties worden in meer detail uitgewerkt in het actieplan, dat als pdf te vinden is op de website van de Zoogdiervereniging VZZ.

 

 logo Europese Unie

Het schrijven van het actieplan is mede mogelijk gemaakt door het EOGFL (Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw) van de EU en de provincie Limburg.

Links:

- algemene informatie over de ingekorven vleermuis

- informatie over het ingekorven project van de Zoogdiervereniging VZZ

- videobeelden van een jagende ingekorven vleermuis

- lopend onderzoek naar de ingekorven vleermuis in Noord-Brabant

- actieplan ingekorven vleermuis

 

 

Tekst en foto bomenlaan: Jasja Dekker, Zoogdiervereniging VZZ.

Overige foto's: Rollin Verlinde, Vilda