Cantharel GNU Free Documentation License

Ivoorboleet en scherpe gele ridderzwam terug

De Natuurkalender
18-OKT-2008 - De ivoorboleet en de scherpe gele ridderzwam zijn weer terug in Nederland. De ivoorboleet was 40 jaar afwezig; de scherpe gele ridderzwam werd sinds 1987 niet meer in ons land gezien. Afgelopen september werden beide paddenstoelensoorten teruggevonden.

Bericht uitgegeven door de Natuurkalender op zaterdag 18 september 2008

De ivoorboleet en de scherpe gele ridderzwam zijn weer terug in Nederland. De ivoorboleet was 40 jaar afwezig; de scherpe gele ridderzwam werd sinds 1987 niet meer in ons land gezien. Afgelopen september werden beide paddenstoelensoorten teruggevonden.

 
 

Cantharel

Ook met andere Nederlandse paddenstoelen gaat het beter. Dit blijkt uit de nieuwe rode lijst paddenstoelen die vandaag wordt gepresenteerd aan het ministerie van LNV. Op de rode lijst uit 2006 stond 67% van de Nederlandse soorten vermeld; op de nieuwe nog 62%. De cantharel, de tolzwam en de duifridderzwam zijn soorten waar het beter mee lijkt de gaan. Deze voor vermesting gevoelige paddenstoelen leden erg onder de milieuvervuiling in de jaren zeventig en tachtig. Door een verbeterde luchtkwaliteit nam de bodemverzuring sterk af en werd ook de vermesting iets minder. Dit is dus direct terug te zien in de verspreiding van deze paddenstoelen.

Helaas zijn er ook soorten waarmee het minder goed gaat. Paddenstoelen van heiden en zandverstuivingen, voedselarme graslanden, en venen en moerassen gaan in aantal achteruit. Daarnaast worden honderden paddenstoelen in naaldbossen bedreigd door de plannen deze bossen in loofbossen te veranderen.

Dit weekend bestaat de Mycologische vereniging 100 jaar. Om dit te vieren worden er op het Landgoed Hoekelum bij Ede (Gld) allerlei paddenstoelen activiteiten georganiseerd. De presentatie van de nieuwe rode lijst paddenstoelen aan het ministerie van LNV is hier een van.

Tekst: Sara Mulder, de Natuurkalender
Foto's: Strobilomyces, GNU Free Documentation License 
Bronnen: Nederlandse Mycologische Vereniging en Vroege Vogels