japanse eekhoorn?

Japanse eekhoorns in Amersfoort

Zoogdiervereniging
6-AUG-2008 - Kamervragen, drie doden, zes gevangen en een mogelijk nog vrij loslopend exemplaar. Dat is het resultaat van het loslaten van tien Japanse eekhoorns in Amersfoort. De Zoogdiervereniging VZZ maakt de balans op van een onbezonnen actie.
Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging VZZ op woensdag 6 augustus 2008

Kamervragen, drie doden, zes gevangen en een mogelijk nog vrij rondlopend exemplaar. Dat is het resultaat van het loslaten van tien Japanse eekhoorns in Amersfoort. De Zoogdiervereniging VZZ maakt de balans op van een onbezonnen actie.

Begin juni werden tien Japanse eekhoorns losgelaten in de wijk Vathorst in Amersfoort. De ondernemer die ze losliet heeft een bedrijf in de arm genomen om de dieren weer te vangen. Er zijn drie eekhoorns dood teruggevonden en zes dieren zijn gevangen en bij Stichting AAP ondergebracht. Het is onbekend of het overgebleven dier nog in leven is. Wel werd er op 28 juli ten zuiden van Vathorst een eekhoorn waargenomen, waarbij het niet is uitgesloten dat het om de ontbrekende Japanse eekhoorn gaat. Probleem is dat daar ook de inheemse rode eekhoorn voorkomt en deze soort kan net als de Japanse eekhoorn een grijze vacht hebben met een witte buik. Bij de inheemse rode eekhoorn komt deze kleurstelling echter zeer weinig voor, terwijl het bij de Japanse eekhoorn heel gewoon is.

Gevolgen
Mocht de ontbrekende Japanse eekhoorn nog in leven zijn, dan kan dit weinig kwaad. Hij of zij heeft hoogstwaarschijnlijk niet de beschikking over een partner en kan zich daarom niet voortplanten. Al is het niet geheel uit te sluiten dat de Japanse eekhoorn kan kruisen met de inheemse rode eekhoorn. Tot op heden zijn er geen aanwijzingen voor, maar mocht kruisen mogelijk zijn dan is het de vraag of de nakomelingen wel vruchtbaar zijn. Vaak zijn nakomelingen uit dergelijke kruisingen dat namelijk niet. Het lijkt er dus op dat de onbezonnen actie van het loslaten van exotische eekhoorns goed afloopt voor de inheemse rode eekhoorn. Op zich is het prijzenswaardig dat mensen – zoals de betreffende ondernemer - zich betrokken voelen bij hun woonomgeving en daarin ook plaats willen maken voor dieren. Het moet echter niet ten koste gaan van inheemse diersoorten. Dat was ook de reden voor de Zoogdiervereniging VZZ om in juni aan de bel te trekken. Het is beter te achterhalen waarom de inheemse rode eekhoorn niet in de wijk voorkomt en vervolgens maatregelen te treffen om de situatie voor de rode eekhoorn te verbeteren. Mocht u eekhoorns waarnemen waarvan u vermoedt dat het gaat om een uitheemse soort, probeer dan foto’s te maken en meld het aan de Zoogdiervereniging VZZ: waarneming@vzz.nl

Verder lezen?
Zie: www.vzz.nl/nieuws/nieuws2008/nieuws-20080604-Persbericht_EX_Eekhoorns.html
En ook: www.vzz.nl/nieuws/nieuws2008/nieuws-20080610-Persbericht_EX_Eekhoorns_2.html

Tekst: Vilmar Dijkstra, de Zoogdiervereniging VZZ
Foto: Mogelijke Japanse eekhoorn te Amersfoort op 28-7-2008, door: Bram de Waal