witbandkruisbek

Verwacht: invasie van witbandkruisbekken

Sovon Vogelonderzoek Nederland
16-AUG-2008 - Er lijkt een invasie van witbandkruisbekken op komst. In Engeland zijn inmiddels de eerste exemplaren waargenomen van deze uit Noordoost-Europa afkomstige vogel.

Bericht uitgegeven door SOVON op zaterdag 16 augustus 2008

 

Er lijkt een invasie van witbandkruisbekken op komst. In Engeland zijn inmiddels de eerste exemplaren waargenomen van deze uit Noordoost-Europa afkomstige vogel.

 

Witbandkruisbekken zijn normaliter broedvogels van de uitgestrekte naaldbossen van Noordoost-Europa, met name Rusland. Na het broedseizoen, dat bij kruisbekken heel vroeg in het voorjaar valt, gaan de jonge eerstejaars vogels massaal op zoek naar voedsel. Vinden ze dat niet in hun eigen omgeving dan gaan ze zwerven en dwalen dan gemakkelijk af naar zuidelijkere regionen. De eerste meldingen vanuit Groot-Brittannië kwamen begin augustus. Daarbij ging het om enkele exemplaren die zich erg goed lieten benaderen en fotograferen. De hoop is nu dat er ook een aantal witbandkruisbekken afzakken naar ons land.

 

De witbandkruisbek is nauw verwant aan de gewone kruisbek die in Nederland voorkomt, maar onderscheidt zich door de twee opvallend witte vleugelstrepen. Verder zien ze er eigenlijk hetzelfde uit als gewone kruisbekken en maken ook (bijna) het zelfde geluid. Het mannetje is felrood gekleurd, het vrouwtje is grijsgroen.

Wilt u zelf op zoek gaan naar witbandkruisbekken dan heeft u de beste kansen in bossen waar lariksen staan met lariksappels. Daar zijn deze vogels namelijk verzot op.

 

Tekst: Harvey van Diek, SOVON

Foto: U.S. National Park Service, GNU Free documentation license