vogelstellen_Voorhavendijk2

Vogels tellen van Texel tot Terneuzen

Vogelbescherming Nederland
28-SEP-2008 - Op zaterdag 4 oktober aanstaande neemt Vogelbescherming Nederland in samenwerking met honderden vrijwilligers weer deel aan de internationale vogelteldag, World Birdwatch. Verspreid over het hele land worden in zo’n 150 verschillende telposten vogels geteld.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op zondag 28 september 2008

Op zaterdag 4 oktober aanstaande neemt Vogelbescherming Nederland in samenwerking met honderden vrijwilligers weer deel aan de internationale vogelteldag, World Birdwatch. Verspreid over het hele land worden in zo’n 150 verschillende telposten vogels geteld.

De herfst is een spannende tijd voor veel vogelaars. Vogels zijn dan op trektocht naar het zuiden. Dat levert voor vogelaars spannende taferelen op: grote groepen trekvogels die overvliegen of in een weiland neerstrijken om uit te rusten. Bovendien trekken er in deze periode veel vogels door ons land, die hier anders niet te zien zijn. Een mooi moment dus om de vogels in ons land te tellen.

Op alle belangrijke plaatsen waar vogels naar voedsel zoeken, slapen of rusten, tellen vogelaars op zaterdag 4 oktober a.s. de verschillende soorten en hun aantallen. De vogelteldag World Birdwatch maakt onderdeel uit van een grensoverschrijdend evenement, georganiseerd door BirdLife International. Dit jaar doen er zo’n 30 landen mee, waaronder Azerbeidzjan, IJsland en Turkije. Overal ter wereld kom je dus op 4 oktober vogelaars tegen! Op het kantoor van Vogelbescherming Nederland in Zeist worden de waarnemingen van de telgroepen in eigen land verzameld. Dit gebeurt via intensieve belrondes tijdens de dag, zodat zaterdagavond de Nederlandse resultaten bekend gemaakt kunnen worden.

Dit jaar is Vogelbescherming Nederland van start gegaan met de Duin- en Kustcampagne, met als doel de kwaliteit van de natuur langs de kust te verbeteren. Om extra aandacht te vragen voor de kustvogels zijn verschillende telposten langs de kust geopend voor publiek. Het gaat om de locaties Noordpolderzijl, Texel, Den Helder, Castricum, Scheveningen, Monster, Voorne en Bergen aan Zee. Hier kunnen mensen terecht voor excursies, informatie en andere activiteiten rond trekvogels.

Gedurende het jaar zetten duizenden vrijwilligers zich in om vogels te tellen, inventariseren en monitoren. De internationale teldag staat symbool voor al deze tellingen. Het tellen van vogels is van belang om later de nodige beschermingsmaatregelen te kunnen nemen voor soorten en gebieden.

Belangstellenden die dit evenement willen meemaken kunnen een van de vele telposten bezoeken. Voor een overzicht kan men terecht op www.vogelbescherming.nl.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Sylvia Heunks