spaanse lynx

Een kwart van de zoogdieren bedreigd

Zoogdiervereniging
12-OKT-2008 - Wereldwijd wordt volgens het IUCN een op de vier zoogdieren bedreigd. Onder andere meervleermuis, lynx en otter staan op de internationale Rode lijst. De bever is er echter vanaf gehaald.

Bericht uitgegeven door Zoogdiervereniging VZZ op zondag 12 oktober 2008

Wereldwijd wordt volgens het IUCN een op de vier zoogdieren bedreigd. Onder andere meervleermuis, lynx en otter staan op de internationale Rode lijst. De bever is er echter vanaf gehaald.

De IUCN World Conservation Union heeft een nieuwe Rode lijst van bedreigde zoogdieren gepubliceerd. Hieruit blijkt dat bijna een kwart van alle zoogdiersoorten in de wereld achteruitgaat. Van de monninksrob (Monachus monachus) bijvoorbeeld zwemmen nog maar 350 tot 450 dieren in de Middellandse zee rond. En de populatie Spaanse lynxen (Lynx pardinus) telt minder dan 150 dieren. Daarmee is dit de meest zeldzame katachtige in de wereld. Ook met enkele in Nederland voorkomende soorten gaat het op wereldschaal niet goed. Op de nieuwe Rode lijst van het IUCN staan bijvoorbeeld de in in Nederland relatief veel voorkomende meervleermuis (Myotis dasycneme), de otter (Lutra lutra), de eikelmuis (Eliomys quercinus) en de Bechsteins vleermuis (Myotis bechsteinii).

De Rode lijsten worden regelmatig opgesteld om een vinger aan de pols te houden over de ontwikkeling van de biodiversiteit in de wereld. Rode lijsten signaleren veranderingen. In 2006 publiceerde het IUCN ook een Rode lijst. Ook toen werd een kwart van de zoogdieren met uitsterven bedreigd. Er lijkt dus als geheel nog geen verbetering te zijn. Al is het aantal zoogdiersoorten op de internationale Rode lijst weinig veranderd de soortensamenstelling is dat wel. Zo stond de bever (Castor fiber) wel op de vorige Rode lijst van het IUCN, maar niet op deze nieuwe. Met de bever gaat het, dankzij herintroducties zoals in Nederland, een stuk beter.

En voor veel soorten die niet op de Rode lijst zijn gekomen waren simpelweg niet genoeg gegevens beschikbaar. Voor de evaluatie zijn de populatieontwikkelingen van 5.487 zoogdiersoorten geanalyseerd. Maar van 836 soorten was het niet mogelijk om een uitspraak over hun status te doen. Er waren onvoldoende gegevens beschikbaar om met zekerheid te kunnen zeggen of de soort voor- of achteruit is gegaan. Als zij ook zijn achteruitgaan zouden ze eigenlijk op de Rode lijst moeten. Dan zou niet een kwart, maar meer dan een derde (bijna 36 procent) van alle zoogdiersoorten bedreigd zijn.

Zie ook: http://www.iucn.nl/nieuws/iucn_rode_lijst_2008_wereldwijde_zoogdierencrisis/
En: www.iucn.org/what/species/mammals/index.cfm?uNewsID=1695

Tekst: Dennis Wansink, Zoogdiervereniging VZZ
Foto: IUCN