atalanta1-klein

Laatste vlinders?

De Vlinderstichting
28-OKT-2008 - Met deze lage temperaturen zijn dagvlinders schaars geworden. Het afgelopen weekend zijn er nog 8 soorten gezien, waarvan de atalanta de meest talrijke was.

Bericht uitgegeven door de Vlinderstichting op dinsdag 28 oktober 2008

Met deze lage temperaturen zijn dagvlinders schaars geworden. Het afgelopen weekend zijn er nog 8 soorten gezien, waarvan de atalanta de meest talrijke was.

Eind oktober is geen vlindertijd meer. De meeste soorten zijn als ei, rups of pop weggekropen om de winter door te brengen. Er zijn nog maar weinig als vlinder aanwezig. Zelfs de vlinderoverwinteraars als dagpauwoog en citroenvlinder krijgen we niet snel meer te zien omdat ook deze hun overwinteringsplek hebben opgezocht. De atalanta (foto rechts) is van oorsprong een trekvlinder. Nu zijn zij op weg naar het zuiden. De vlinders die hier worden gezien zijn vast al een poos onderweg en komen waarschijnlijk uit Scandinavië. De laatste jaren proberen atalanta’s ook in ons land te overwinteren en als er niet teveel vorst komt zullen ze het ook dit jaar weer kunnen redden. De ene distelvlinder die nog gezien is, moet snel maken dat hij wegkomt, want die (ook een trekvlinder) kan helemaal niet tegen de kou.

De bont zandoogjes (foto links), die het erg goed hebben gedaan in 2008 zijn nog steeds aanwezig. Ze hebben een heel lange vliegtijd van april tot ver in oktober in meerdere, elkaar overlappende, generaties. Deze bruine vlinder met roomgele vlekken is inmiddels over het hele land verspreid en kan worden gezien op plaatsen waar bomen of struiken zijn. In hele kale streken hoef je hem niet te zoeken. Op bloemrijke plekken, bijvoorbeeld wegbermen met kruiden kunnen we nog de kleine vuurvlinder aantreffen en het boomblauwtje komt nog incidenteel langs in de tuin. Ze zijn er nog wel, maar hoe lang nog?

Tekst en foto's: Kars Veling, De Vlinderstichting