Blauwstaart, wikipedia, GNU Free Documentation License

Een blauwstaart als raamslachtoffer...

Sovon Vogelonderzoek Nederland
8-DEC-2008 - De natuur zit heel geraffineerd in elkaar, maar tegen spiegelende ramen, ruiten en glazen schuttingen is het helaas niet bestand, getuige het hieronder beschreven voorval van een superzeldzame blauwstaart die zich onfortuinlijk tegen een raam doodvloog.

Bericht uitgegeven door SOVON op maandag 8 december 2008

De natuur zit heel geraffineerd in elkaar, maar tegen spiegelende ramen, ruiten en glazen schuttingen is zij helaas niet bestand, getuige het hieronder beschreven voorval van een superzeldzame blauwstaart die zich onfortuinlijk tegen een raam doodvloog.

Bij SOVON krijgen we met enige regelmaat foto’s van vogels toegestuurd. Dit keer stond er op een foto wel een heel bijzondere vogel. Mevrouw Voskuil – Berghauser Pont uit Putten (Gelderland) zag op 30 oktober 2008 om 10:30 uur een vogel tegen haar raam vliegen. Helaas was het vogeltje op slag dood. Ze maakte één foto en stuurde deze naar haar broer die regelmatig vogels telt, waarna deze foto bij SOVON-ner Arjan Boele terecht kwam. De foto laat zeer duidelijk een blauwstaart zien! Kenmerkend voor de soort zijn niet alleen de blauwe staart maar ook de oranje gekleurde flanken die terugkomen in de Engelse naam van deze fraaie vogel: red-flanked bluetail. Je zou zo’n vogel maar tegen je raam zien vliegen of vinden op de grindtegels in je tuin….

Waarnemingen van zeer zeldzame vogels zoals deze blauwstaart worden in Nederland beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) en ook de vogel van Putten zal worden ingediend. Zie (of vind…) je zelf een zeer zeldzame soort geef die dan door aan het CDNA
Indien aanvaard, is dit waarschijnlijk pas de achtste blauwstaart in Nederland en bovendien de eerste waarneming in het binnenland. Eerdere waarnemingen komen uit 1967 (vangst, Texel), 1985 (Texel), 1999 (vangst, Vlieland), 2001 (vangst, Schiermonnikoog) en 2007 (januari-februari, Zandvoort). Dit najaar zijn er drie waargenomen met behalve de vogel van Putten ook vangsten op Vlieland (6 oktober) en Schiermonnikoog (29 oktober met terugvangsten tot 8 november).

De blauwstaart is natuurlijk doorgegeven binnen het project ‘dode vogels en zoogdieren’. Vind je zelf een dood dier, vul dan het digitale formulier in. Het zal duidelijk zijn dat de blauwstaart tot dusver veruit de zeldzaamste soort is in de database van dit project!

Tekst: Arjan Boele en John van Betteray (SOVON)
Foto: J.M. Garg, GNU Free Documentation License