agaatvlinderrups - klein

Op zoek naar agaatvlinderrupsen

De Vlinderstichting
25-DEC-2008 - De Vlinderstichting vraagt de komende weken aandacht voor de rups van de agaatvlinder. Deze rups overwintert is op milde winterdagen op allerlei plekken en op allerlei verschillende planten aan te treffen, ook in de tuin.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op donderdag 25 december 2008 

De Vlinderstichting vraagt de komende weken aandacht voor de rups van de agaatvlinder. Deze rups overwintert hier en is op milde winterdagen op allerlei plekken en op allerlei verschillende planten aan te treffen, ook in de tuin.

De agaatvlinder, een nachtvlinder uit de familie van de uilen, is een heel gewone soort die verspreid over het hele land voorkomt. De vlinder vliegt van mei tot oktober in twee generaties; soms worden ook in de wintermaanden vlinders waargenomen. Deze uil heeft een vleugelvorm die hem doet denken aan een dood blaadje. De voorvleugel is nogal sterk geplooid. De vlinders komen zowel op licht als op smeer af en bezoeken bloemen. Overdag rusten ze onbeschut op muren en paaltjes of in de vegetatie. De vlinders zwerven nogal en kunnen op allerlei plekken worden gezien.

 

De rups is het hele jaar door, dus ook midden in de winter aan te treffen. Hij zit op allerlei plekken, ook vaak in tuinen en tijdens milde winterdagen gaat de rups door met eten, vooral ’s nachts. De rups leeft op allerlei kruidachtige planten, struiken en loofbomen, waaronder zuurbes, brandnetel, hop, spoorbloem, zuring, braam, hazelaar, berk en eik. De rups is vrij fors en kan wel 4 centimeter lang worden. Hij is dik en vrij zacht. De kleur is variabel, van heldergroen tot bruin en zelfs rozeachtig bruin, met een witte gebroken middenstreep. Aan weerszijden daarvan is een rij donkere schuine strepen. De kop is lichtgroen of bruin. Ze eten dus vooral ’s nachts. Overdag verbergen ze zich tussen de planten, maar soms zwerven ze ook rond. Zeker als ze op zoek zijn naar een plaats om te verpoppen, vlak onder het grondoppervlak, kun je ze tegen komen.

Let u de komende weken in uw tuin en op andere plaatsen eens op de rups van de agaatvlinder en geef uw waarnemingen door via Telmee. We hopen dan aan het einde van de winter een overzicht te geven van de waarnemingen van deze boeiende vlindersoort.

Tekst: Mathilde Groenendijk & Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto’s: M. Mulder, K. Smit & K. Veling