pallas eekhoorn

Onderzoek naar Pallas eekhoorns in Nederland

Zoogdiervereniging
2-JAN-2009 - Een Chinese eekhoornsoort kan de inheemse rode eekhoorn bedreigen. Daarom wordt een onderzoek gestart. Geef ook uw waarnemingen door!

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op 2 januari

 

Een Chinese eekhoornsoort kan de inheemse rode eekhoorn bedreigen. Daarom wordt een onderzoek gestart. Geef ook uw waarnemingen door!

 

De Zoogdiervereniging heeft van het Team Invasieve Exoten (TIE), ressorterend onder het Ministerie van LNV, opdracht gekregen om populaties van de Pallas eekhoorn (Callosciurus erythraeus) in Nederland in kaart te brengen.

Uitheemse soort
De Pallas eekhoorn is een uit China afkomstige soort die in gebieden waar de soort is uitgezet of ontsnapt (Zuid-Frankrijk, Japan), de inheemse eekhoornsoort verdringt. Daarmee zijn populaties van Pallas eekhoorns in Nederland een bedreiging voor onze inheemse rode eekhoorn. 

 

 

Weert en America
De Pallas eekhoorn komt voor ten zuidoosten van Weert en mogelijk in een bungalowpark in het Limburgse America. De dieren in de omgeving van Weert zijn nakomelingen van in 1998 bij een dierenhandelaar ontsnapte exemplaren. Het is momenteel niet bekend hoe groot de populatie en het actuele verspreidingsgebied zijn. Er zijn wel berichten binnengekomen dat in het 9 kilometer westelijk gelegen natuurgebied Mariahof in België eekhoorns worden gezien die gezien de beschrijving goed overeenkomen met de Pallas eekhoorn. Indien dat het geval is dan is het aannemelijk dat het bosrijke tussengebied eveneens tot het actuele leefgebied behoort.

 

Bij America is een aantal jaar geleden een aantal Pallas eekhoorns uitgezet die in België in West-Vlaanderen in het wild zijn gevangen. Voor het uitzetten zijn de dieren operatief onvruchtbaar gemaakt. Momenteel is niet bekend in hoeverre er nog dieren voorkomen en of de operaties foutloos zijn verlopen en ze zich inderdaad niet kunnen voortplanten.

 

Inventarisatie met haarvallen en zichtwaarnemingen 

De Zoogdiervereniging zal aankomend voorjaar met behulp van haarvallen een inventarisatie uitvoeren naar het voorkomen van Pallas eekhoorns en rode eekhoorns in de omgeving van Weert.

 

Zichtwaarnemingen van Pallas eekhoorns en rode eekhoorns zijn waardevolle aanvullingen om een beeld te krijgen van de verspreiding en de aantallen. Daarbij is het extra interessant om een beeld te krijgen of in gebieden waar de Pallas eekhoorn voorkomt nog rode eekhoorns voorkomen.

 

Doe mee en stuur uw eekhoornwaarnemingen in! 

Om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen willen we hierbij mensen in de omgeving van Weert en America oproepen om in hun omgeving en met name ten westen, zuiden en oosten van Weert en ten noorden van America te letten op het voorkomen van eekhoorns en waarnemingen door te geven aan de Zoogdiervereniging.

 

De Pallas eekhoorn is net zo groot tot iets groter als een rode eekhoorn. De vacht is olijfgroen/bruin en de buik is vaak oranjerood, maar is meestal niet goed te zien. De achterste helft van de staart is opvallend grijzig van kleur.

 

Het is overigens mogelijk dat nog een derde eekhoornsoort waargenomen wordt. Ten oosten van Weert leeft namelijk een kleine populatie van de Siberische grondeekhoorn (of Boerendoek; Tamias sibericus). Ook daarvan willen we graag de waarnemingen ontvangen.

 

Waarnemingen doorgeven 

Waarnemingen van eekhoorns kunnen worden doorgegeven via vilmar.dijkstra@vzz.nl. Personen die voor dit project waarnemingen van eekhoorns aanleveren krijgen als dank, na vrijgave door de opdrachtgever, een (digitale) versie van het rapport toegezonden.

 

Meer informatie is te verkrijgen bij Vilmar Dijkstra van de Zoogdiervereniging (mailto:vilmar.dijkstra@vzz.nl of 06-17490499).

 

Tekst: Vilmar Dijkstra, www.zoogdiervereniging.nl

Foto: Pallas eekhoorn Callosciurus erythraeus, Leemt2