Grutto op paal. Fotograaf Martin Hierck. aangeleverd door Vogelbescherming Nederland

De vergeten crisis: wereldwijd verlies natuur

Vogelbescherming Nederland
22-DEC-2008 - De kranten staan er vol mee: de financiële crisis en de klimaatscrisis. De ene top volgt na het andere overleg. Maatregel op maatregel wordt afgekondigd. Maar rond een andere crisis blijft het verdacht stil. Over het aantal diersoorten en ecosystemen dat wereldwijd in rap tempo verdwijnt hoor je niemand.

Bericht uitgegeven op maandag 22 december 2008 door Vogelbescherming Nederland

De kranten staan er vol mee: de financiële crisis en de klimaatscrisis. De ene top volgt na het andere overleg. Maatregel op maatregel wordt afgekondigd. Maar rond een andere crisis blijft het verdacht stil. Over het aantal diersoorten en ecosystemen dat wereldwijd in rap tempo verdwijnt hoor je niemand.

Deze week kwam de Europese Commissie met een rapportage over de achteruitgang van de biodiversiteit. Europese leiders hebben in 2001 afgesproken dat de achteruitgang van de biodiversiteit in 2010 gestopt moet zijn. Biodiversiteit is al het leven op aarde: dieren en planten, maar ook ecosystemen en micro-organismen. Uit de laatste tussenrapportage van de Europese Commissie blijkt dat de biodiversiteit nog steeds hard achteruit gaat en wordt pijnlijk duidelijk dat Europa haar huiswerk niet goed doet.


Foto 1: Steenuil op paal. Foto: Martin Hierck.

In Europa zijn intensieve landbouw en overbevissing belangrijke oorzaken dat de lijst met bedreigde planten en dieren steeds langer wordt. In eigen land zien we dat de Waddenzee in een slechte staat van instandhouding verkeert en dat natuurcompensatie bij de verdieping van de Westerschelde stagneert. Op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels staan momenteel 78 verschillende vogelsoorten, waaronder een groot aantal akker- en weidevogels. Nederland vormt dus geen uitzondering bij het laten verloederen van haar eigen natuur en biodiversiteit.

Natuur en daarmee de ruimte voor vogels en andere dieren, staat onder steeds meer toenemende druk. Vooral als er economische belangen in het geding zijn worden vogels en natuur vaak als een sta in de weg gezien. Op zo’n moment wordt de kwaliteit van de eigen leefomgeving vergeten. Ook bij de huidige financieel-economische crisis blijkt het politieke denken beperkt tot de korte termijn. Een lange termijnvisie op het gebied van natuurbescherming is over het algemeen ver te zoeken. De Vogel- en Habitatrichtlijn en Natura 2000 bieden een goede basis, maar de uitvoering is tot nog toe uiterst zwak en verloopt traag.


Foto 2: Grutto. Foto: Martin Hierck.

Ondertussen holt de biodiversiteit achteruit. Vogelsoorten verdwijnen, net als andere diersoorten en planten. De grauwe gors is uit Nederland verdwenen, het aantal boerenlandvogels is de afgelopen twintig jaar gehalveerd. Het lijkt weinigen echt te schelen. De politiek niet en de media niet. Maar ondertussen loopt de teller door…

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Martin Hierck