klapekster klein

Waar zijn de winter-klapeksters gebleven?

Sovon Vogelonderzoek Nederland
27-JAN-2009 - Afgelopen weekend 24 en 25 januari werd er voor de tweede keer deze winter door SOVON in samenwerking met www.waarneming.nl een landelijke klapekstertelling gehouden. De vraag is, waar zijn de winterse klapeksters gebleven?

Bericht uitgegeven door SOVON op 27 januari 2009

Afgelopen weekend 24 en 25 januari werd er voor de tweede keer deze winter door SOVON in samenwerking met www.waarneming.nl een landelijke klapekstertelling gehouden. Iedere vogelaar werd gevraagd om mee te tellen en te speuren naar klapeksters. De vraag is, waar zijn de klapeksters gebleven?

De klapekster, een klauwierachtige met de haaksnavel, is in ons land uitgestorven als broedvogel. Hij is alleen nog overwinteraar. Als broedvogel is hij verdwenen omdat de omstandigheden tijdens het broedseizoen voor deze vogel met het zorro-masker niet meer optimaal zijn. Als overwinteraar van heideterreinen en kleine cultuurlandschappen is hij gelukkig nog wel te bewonderen. Vaak zich hij dan op de uitkijk boven in een struik of boom als een mini-ekster.

Tot nu toe werden er op www.waarneming.nl 120 exemplaren doorgegeven. Dit zijn er aanmerkelijk minder dan vorige winter toen er meer dan 300 werden ingevoerd. Is het aantal echt meer dan de helft afgenomen of zijn lang niet niet alle aantallen binnen? Dat is de vraag.
Mocht u zelf dezer weken op pad gaan en u treft een klapekster aan, geef hem dan door zodat het overzicht voor dit jaar compleet wordt.

Tekst: SOVON Vogelonderzoek
Foto's: Artur Mikojalewski, Wikipedia Commons