Grote bonte specht

Vinkenslag en spechtenroffel

De Natuurkalender
8-FEB-2009 - Vooral vogels werden afgelopen week gemeld via www.natuurkalender.nl. Het betreffen vooral soorten die het hele jaar in ons land verblijven. De luide, harde zang van de vink is bijvoorbeeld zeer kenmerkend; jonge mannetjes oefenen in februari een beetje stuntelig de vinkenslag. Tot nu toe werden de meeste vinken in het oosten van het land gehoord en gemeld. In het westen, met name Zuid Holland, kon men genieten van de zanglijster. Zijn zang, bestaande uit korte fragmentjes die steeds een aantal keer herhaald worden, is vaak te horen in de avondschemering. De grote bonte specht is al in het hele land veelvuldig gehoord. Ook van deze soort is bekend dat hij al vroeg in het jaar met zijn roffel laat horen.

Bericht uitgegeven door de Natuurkalender op zondag 8 februari 2009

 
  Grote bonte specht

Vooral vogels werden afgelopen week gemeld via www.natuurkalender.nl. Het betreffen vooral soorten die het hele jaar in ons land verblijven. De luide, harde zang van de vink is bijvoorbeeld zeer kenmerkend; jonge mannetjes oefenen in februari een beetje stuntelig de vinkenslag. Tot nu toe werden de meeste vinken in het oosten van het land gehoord en gemeld. In het westen, met name Zuid Holland, kon men genieten van de zanglijster. Zijn zang, bestaande uit korte fragmentjes die steeds een aantal keer herhaald worden, is vaak te horen in de avondschemering. De grote bonte specht is al in het hele land veelvuldig gehoord. Ook van deze soort is bekend dat hij al vroeg in het jaar met zijn roffel laat horen.

Zie voor verspreidingskaartjes www.natuurkalender.nl. Hier kunt u ook uw eigen waarnemingen doorgeven.

Tekst: Sara Mulder, de Natuurkalender
Foto: Martin Hierck