Jonge boommarter (Foto Bram Achterberg)

Boommarters zijn weer op te sporen

Zoogdiervereniging
23-FEB-2009 - Winter is de beste tijd voor spoorzoeken.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op maandag 23 februari 2009.

Winter is de beste tijd voor spoorzoeken.

 
De boommarter is een soort die weinig mensen te zien krijgen. Een groot deel van het jaar is hij nachtactief. In de zomer jaagt hij deels bij daglicht, maar hij trekt zich terug als hij merkt dat er mensen in de buurt zijn. Daarnaast is hij erg zeldzaam. Waarschijnlijk leven er ongeveer vierhonderd tot vijfhonderd volwassen boommarters in Nederland. De belangrijkste populaties leven op de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en in de Drents-Friese Wouden. Kleinere aantallen leven in Flevoland, de duinen en in het oosten en zuiden van het land.

Sporen van boommarters zijn gemakkelijker te vinden dan het beestje zelf en die sporen zijn juist in deze periode aan te treffen. Het gaat daarbij om latrines (ophoping van uitwerpselen) die bij de dagrustplaatsen te vinden zijn.

Boommarters rusten op verschillende plekken, zoals in vogel- en eekhoornnesten, in holen in de grond, maar ook in holle bomen. Sommige rustplaatsen worden slechts kort gebruikt, terwijl andere gedurende de winter vaak worden gebruikt. In holle bomen werpen de vrouwtjes in het voorjaar ook hun jongen. Aan een ingang van vier bij 4,5 centimeter hebben de vrouwtjes al genoeg om de achterliggende holte te bereiken.

Vanaf december zijn bij holle bomen de eerste sporen in de vorm van uitwerpselen (en soms prooiresten) aan te treffen. Afhankelijk van hoe vaak de dagrustplaats gebruikt wordt, is er sprake van een klein aantal tot meerdere tientallen uitwerpselen. De behoefte wordt gedaan in een takoksel of op een dikke zijtak in de boom, maar vroeg of laat valt een deel van deze uitwerpselen op de grond en zijn deze rond de stam te vinden.

In het Nationaal Park Veluwezoom zijn afgelopen weken meerdere latrines van boommarters bij holle bomen aangetroffen. Aankomend voorjaar zal gekeken worden of hier ook jongen geboren worden.

Tekst: Vilmar Dijkstra, www.zoogdiervereniging.nl
Foto's: Boommarterjong in boom: Bram Achterberg en Latrine in wording: Bram Achterberg.