Sneeuwuil wikipedia Snowy owl (Bubo scandiacus) From the Quebec government website [2]. All use allowed under the following condition:
These images can be freely used while respecting Quebec's law on flags and symbols:

Sneeuwuil doet aan eilandhoppen

Sovon Vogelonderzoek Nederland
25-FEB-2009 - Al eerder op natuurbericht konden we melden dat er een zeer zeldzame sneeuwuil was gezien op Texel. Deze heeft er vanaf half november 2008 gezeten, maar is nu aan het eilandhoppen geslagen.

Bericht uitgegeven door SOVON op woensdag 25 februari 2009 

De meest bekende en ook waarschijnlijk meest bezochte sneeuwuil die vanaf half november maandenlang op Texel zat, is recent 'on the move' gegaan. Begin februari werd het eerstejaars vrouwtje gezien op Terschelling (en was dus blijkbaar ongezien Vlieland voorbijgevlogen!) en daarna werd ze waargenomen op Ameland. Daar zit ze nu al weer een paar dagen. Ze doet dus echt aan eilandhoppen. Wellicht is ze dus al op de weg terug naar haar normale broedgebied in het hoge noorden van Europa. Wie weet komt ze aan het eind van het jaar wel weer terug, wie weet!

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Harvey van Diek
Foto: Justice Quebec