Rotganzen op Terschelling

Trekvogels ontmoeten elkaar op de Wadden

Vogelbescherming Nederland
11-APR-2009 - In het voorjaar is het een komen en gaan van vogelsoorten op de Nederlandse Waddeneilanden. Afgelopen week arriveerden de eerste vogels die in Afrika overwinterden. Sommigen blijven hier om te broeden, anderen trekken nog verder naar het noorden en gebruiken de Wadden alleen om even bij te tanken. Daarnaast zijn er nog een aantal soorten die hier de winter doorbrachten; zij vertrekken binnenkort ook noordwaarts naar hun broedgebieden.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op zaterdag 11 april 2009

In het voorjaar is het een komen en gaan van vogelsoorten op de Nederlandse Waddeneilanden. Afgelopen week arriveerden de eerste vogels die in Afrika overwinterden. Sommigen blijven hier om te broeden, anderen trekken nog verder naar het noorden en gebruiken de Wadden alleen om even bij te tanken. Daarnaast zijn er nog een aantal soorten die hier de winter doorbrachten; zij vertrekken binnenkort ook noordwaarts naar hun broedgebieden.

Het is bekend dat ons Waddengebied het hele jaar door zeer vogelrijk is. In het voorjaar is het er letterlijk een komen en gaan van soorten. Afgelopen weken arriveerden er lepelaars, grutto’s en vele andere soorten uit zuidelijker streken. Veel van deze vogels legden wel duizenden kilometers af om hier hun broedgebieden te bezetten. Tegelijkertijd verblijven er nog grote aantallen vogels op onze Waddeneilanden die hier de winter doorbrachten. Duizenden rotganzen bijvoorbeeld, die nog even wachten tot de sneeuw en het ijs in Siberïe gesmolten zijn. Zij vertrekken pas eind mei naar hun noordelijker broedgebieden.


Rotganzen op Terschelling

Momenteel verblijven er ook nog zwermen kanoeten, bonte strandlopers en rosse grutto’s in dit internationaal vermaarde vogelgebied. Ze rusten hier uit en vetten op, voordat ze hun lange reis naar het noorden voortzetten. De laatste dagen zijn ook weer de eerste grote sterns op onze Waddeneilanden gespot. Ze broeden in kolonies onder meer op Texel en Griend. De komende periode zijn hun verrichtingen van dag tot dag te volgen via www.beleefdelente.nl. Vogelbescherming Nederland heeft in de kolonie op Texel en bij zeven andere vogelnesten webcams geplaatst. Vierentwintig uur per dag kunnen de verrichtingen van al deze toppers op de voet gevolgd worden.

Vogels zijn geboren wereldreizigers. Met de campagne Born to travel willen BirdLife International en Vogelbescherming Nederland hen te hulp komen. Kijk voor meer informatie op www.vogelbescherming.nl.

Tekst en foto: Hans Peeters, Vogelbescherming Nederland