Grote Stern

Recordaantal grote sterns op Texel

1-JUN-2012 - Op Texel broeden dit jaar maar liefst 2900 paar grote sterns, voor het eerst ook in Ottersaat. Dit is een vijfde deel van de totale broedpopulatie in heel Nederland. De eerste kuikens zijn al uit het ei.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Op Texel broeden dit jaar maar liefst 2900 paar grote sterns, voor het eerst ook in Ottersaat. Dit is een vijfde deel van de totale broedpopulatie in heel Nederland. De eerste kuikens zijn al uit het ei.

De grote stern is een zeevogel met lange, smalle vleugels, waarmee hij uitstekend boven het water kan zweven. De grote stern is te herkennen aan zijn zwarte kuif en snavel met een klein geel puntje. In de winter trekken de meeste grote sterns naar Afrika of Zuid-Europa.

Grote sterns met kuiken (foto: IVN Vecht en Plassengebied)

Lange tijd was vogeleiland Griend het bolwerk van de grote sterns. De laatste jaren is deze beschermde soort ook op andere plekken in Nederland neergestreken, waaronder Texel. Sinds 2004 broedt een kolonie in natuurgebied De Petten. Dit jaar zijn voor het eerst ook grote sterns in twee andere gebieden op Texel gaan broeden, in ’t Stoar (gebied naast de Petten) en Ottersaat (vlakbij Oudeschild). In tegenstelling tot de grote sterns op Texel gaat het niet overal goed. De grote stern staat niet voor niets op lijst van bedreigde soorten.

Populaire schelpenstrandjes
De veranderingen in het klimaat en de daarbij horende zeespiegelstijging hebben grote gevolgen voor kustbroedvogels zoals de grote stern. Deze vogels broeden graag op stranden, schelpenbanken en buitendijkse kwelders. Deze plekken zijn zeer kwetsbaar. De kans dat nesten tijdens voorjaarsstormen wegspoelen wordt met het jaar groter.

Daarom worden binnendijkse kwelders als Ottersaat op Texel steeds belangrijker voor deze vogels. Vooral door de aanwezigheid van schelpenstrandjes zijn deze gebieden zo populair bij de zeldzame sterns. Jaarlijks maakt Natuurmonumenten de schelpenstrandjes schoon, uiteraard buiten het broedseizoen. Dit is belangrijk omdat broedvogels de eilandjes in de vroege lente graag kaal hebben. Wanneer de vegetatie gedurende het broedseizoen groeit, biedt het een perfecte schuilplaats voor de jonge kuikens.

Zelf kijken
Texel is als onderdeel van het waddengebied een ideaal eiland voor vogels. Gebieden van Natuurmonumenten als Ottersaat, Wagejot en Utopia aan de oostkant van het eiland zijn goed te zien vanaf de weg en een ideale plek om vogels te observeren. De kans op een ontmoeting met een grote stern is daar tijdens het broedseizoen dan ook 100%. Bekijk hier de kaart van Texel.

Meer informatie over vogels kijken op Texel vind je bij het Vogelinformatiecentrum Texel.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: IVN Vecht & Plassengebied