Ruigpootuil GNU-licentie voor vrije documentatie

Ook dit jaar weer bijzondere uilen?

Sovon Vogelonderzoek Nederland
14-MRT-2009 - Het jaar 2008 was een zeer goed jaar voor het zien van een groot aantal verschillende soorten uilen. Bijna alle uilen die in ons land kunnen voorkomen, zijn gezien of gehoord. Daarbij zaten enkele zeer bijzondere soorten zoals dwerguil, ruigpootuil, dwergooruil en sneeuwuil. Bij de dwerguil, dwergooruil en sneeuwuil ging het om losse meldingen, zonder dat er sprake was van een broeden. De ruigpootuil heeft voor het eerst sinds 1971 weer in ons land gebroed. Uiteindelijk vlogen drie jongen uit in een van de bossen in Drenthe.

Bericht uitgegeven door SOVON op zaterdag 14 maart 2009

Het jaar 2008 was een zeer goed jaar voor het zien van een groot aantal verschillende soorten uilen. Bijna alle uilen die in ons land kunnen voorkomen, zijn gezien of gehoord. Daarbij zaten enkele zeer bijzondere soorten zoals dwerguil, ruigpootuil, dwergooruil en sneeuwuil. Bij de dwerguil, dwergooruil en sneeuwuil ging het om losse meldingen, zonder dat er sprake was van een broeden. De ruigpootuil heeft voor het eerst sinds 1971 weer in ons land gebroed. Uiteindelijk vlogen drie jongen uit in een van de bossen in Drenthe.

 
 

Ruigpootuil

Gezien de goede ervaringen van vorig jaar zijn broedgevallen op meer plekken in ons land dit jaar zeker niet uitgesloten. Daarnaast breidt de ruigpootuil  zich in Duitsland in westelijke richting uit, en was er afgelopen najaar een omvangrijke influx in Zuid-Zweden en Denemarken. Ook in andere (bosrijke) provincies kan het voor geïnteresseerde tellers lonen om, al dan niet georganiseerd, een telling op te zetten.

Mocht u zelf het vermoeden hebben dat een bepaald stuk bos bij u in de buurt geschikt zou kunnen zijn voor deze prachtige uiltjes (oude fijnspar en/of douglaspercelen met aangrenzend oud loofhout (beuk/eik) waar ook zwarte spechten voorkomen, dan maakt u al een kans om de typische verdragende 'Poe.....poe.....poe..poe...poe..poepoepoe' roep te horen! Pas hierbij wel op voor bosuilen die een soortgelijk roepje kunnen hebben! Het is wel belangrijk te beseffen dat de trefkans doorgaans laag is: de mannetjes zingen voornamelijk tijdens de eerste paar uren na zondersondergang; daarna wordt het snel minder. Vooral gedurende februari-maart, mei en ook weer tijdens oktober-november is de zang te horen, met name tijdens windstille, droge en (bij voorkeur) heldere avonden. Wanneer een vogel eenmaal door geluid is gelokt, is het verstandig om in het betreffende bosdeel niet meer met geluidsopnames te werken.

We raden aan om waarnemingen van ruigpootuilen niet aan de grote klok te hangen in verband met verstoring (geluid afdraaien, auto's in het bos, flitslichten, zaklampen, nesten zoeken en illegale vogelvangers/eierzoekers).

Waarnemingen kunnen onder geheimhoudingsplicht worden doorgegeven aan het SOVON-kantoor door een mail te sturen aan joost.vanbruggen@sovon.nl. Dit emailadres kunt u ook gebruiken voor informatie over telmethode, locatie, tijdstip, etc. 

Tekst: Joost van Bruggen en Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: Mdf, Wikipedia, GNU-licentie voor vrije documentatie