GNU licentie voor vrije documentatie

Ruigpootuil zoekt onderkomen

17-MRT-2010 - Enkele ruigpootuilen zijn op zoek naar een nestplek. In de bossen van Midden-Drenthe lijkt het opnieuw te lukken. De ruigpootuil werd in 2008 voor het eerst in dertig jaar opnieuw in Nederland gesignaleerd.

Bericht uitgegeven op woensdag 17 maart 2010

Enkele ruigpootuilen zijn op zoek naar een nestplek. In de bossen van Midden-Drenthe lijkt het opnieuw te lukken. De ruigpootuil werd in 2008 voor het eerst in dertig jaar opnieuw in Nederland gesignaleerd.

De ruigpootuil kwam in 2008 in het nieuws met een eerste broedgeval in Drenthe. Hierdoor vlogen twee jongen uit. Een jaar later, in 2009, riepen vijf mannetjes, verspreid over drie boswachterijen, hun keel schor op zoek naar een vrouwtje. Omdat er onder de ruigpootuilen weinig vrouwtjes zijn, kwamen slechts twee paartjes tot een nest: één in Gieten en één in Schoonloo. Alleen in Gieten werd een jong geboren. Dit jong werd grootgebracht onder luid gebulder van bouwmachines die op de achtergrond werkten aan een nieuwe zandwinning.

Concurrentie
De ruigpootuil heeft het niet makkelijk in Nederland. De vogel moet tien jaar lang in Nederland broeden om als officiële standvogel te worden genoteerd. De ruigpootuilen concurreren met andere vogels en zoogdieren om de schaarse nestholtes. Tijdens en na het grootbrengen van de jongen zijn er diverse natuurlijke vijanden.

Oude en nieuwe onderkomens
Voor 2010 zijn de eerste vooruitzichten hoopvol. De strenge winter heeft de vogels niet gedeerd. In Schoonloo is een paartje ontstaan en samen hebben zij hun oog laten vallen op hun oude vertrouwde beukenboom. In Gieten verdwijnt het vertrouwde broedplaatsje in een (zandwin)gat met water. Met veel kunst- en vliegwerk is de boom met het oude nest verplaatst naar een aangrenzend bosperceel. Tevens zijn nestkasten opgehangen om de vogel een plaats te kunnen geven. Het mannetje is druk met het inspecteren van de omgeving en zat onlangs al te roepen naar het vrouwtje. De komende tijd zal blijken of het dit jaar gaat lukken met hun nest.

Bron: Staatsbosbeheer
Foto: Mdf, Wikipedia, GNU-licentie voor vrije documentatie