Kerkuil op hand

Aantal roofvogels als huisdier neemt schrikbarend toe

16-AUG-2010 - Het aantal roofvogels en uilen dat als huisdier wordt gehouden neemt schrikbarend toe, blijkt uit onderzoek van Vogelbescherming Nederland. Als gevolg daarvan ontsnappen ook steeds meer roofvogels en uilen, wat tot faunavervalsing kan leiden. Zo werden er dit jaar al 17 ontsnapte oehoes aangetroffen, bijna evenveel als er in het wild leven.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

Het aantal roofvogels en uilen dat als huisdier wordt gehouden neemt schrikbarend toe, blijkt uit onderzoek van Vogelbescherming Nederland. Als gevolg daarvan ontsnappen ook steeds meer roofvogels en uilen, wat tot faunavervalsing kan leiden. Zo werden er dit jaar al 17 ontsnapte oehoes aangetroffen, bijna evenveel als er in het wild leven.

Uit het onderzoek door bureau Ulucus blijkt dat er een forse toename is van het bezit, aanbod van en demonstraties met roofvogels en uilen. Vooral de kerkuil, steenuil, oehoe en slechtvalk zijn populair. De prijzen voor een roofvogel of uil variëren van enkele tientallen euro’s voor de kerkuil tot vele duizenden euro’s voor arenden. In Nederland is iedereen vrij om roofvogels en uilen te houden en om er demonstraties mee te geven, mits de vogels in gevangenschap zijn gekweekt.

Kerkuil op hand (foto: Vogelbescherming)

Uit het onderzoek blijkt ook dat vogels regelmatig ontsnappen. Zo zijn er in het eerste half jaar van 2010 al 62 keer ontsnapte oehoes waargenomen, evenveel als in de tien jaar daarvoor. Een aantal van de ontsnapte vogels wordt niet meer gevangen en weet zich staande te houden in de vrije natuur. Ook worden vogels, met name kerkuilen, vrij gelaten vanuit het naïeve idee daarmee de soort te willen helpen. Het grootste risico hiervan is faunavervalsing.

De ontsnapte vogels maken het de wilde roofvogels lastig omdat ze soms agressiever of sterker zijn dan de wilde inheemse dieren. Ook kan door kruisingen tussen bijvoorbeeld ontsnapte uitheemse ondersoorten en wilde inheemse soorten het erfelijk materiaal vervuilen en verzwakken. Bovendien bestaat de kans dat er op deze manier ziekten worden geïntroduceerd.

Roofvogels- en uilenshows worden vandaag de dag door heel het land gegeven. Vogelbescherming vindt dat deze shows alleen gegeven mogen worden door erkende valkeniers, die tevens een aanvullende opleiding op het gebied van educatie gevolgd hebben. Hierbij moet ook voldoende aandacht zijn voor de bescherming van de soortgenoten in het wild. Ook vindt Vogelbescherming dat roofvogels en uilen moeten worden opgenomen op een negatieflijst voor huisdieren, zodat bezit door particulieren in de toekomst niet vanzelfsprekend meer mogelijk is.

Tekst: Nadja Jansma, Vogelbescherming Nederland
Foto: Vogelbescherming Nederland