Bosuil

September = Uilenmaand

Sovon Vogelonderzoek Nederland
19-SEP-2009 - Het broedseizoen is alweer lang en breed voorbij. De meeste zomergasten vertrekken zo zoetjesaan naar warmere oorden, en geef ze eens ongelijk. Voor sommige Nederlandse standvogels, zoals de uilen, zijn echter drukke tijden aangebroken.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op zaterdag 19 september 2009

Het broedseizoen is alweer lang en breed voorbij. De meeste zomergasten vertrekken zo zoetjesaan naar warmere oorden, en geef ze eens ongelijk. Voor sommige Nederlandse standvogels, zoals de uilen, zijn echter drukke tijden aangebroken.

 
  Bosuil
September is een echte uilen-maand. De jonge vogels van dit jaar proberen een eigen plekje te veroveren. Natuurlijk botst dat met de bewoners (vaak de ouders) die er al heel lang zitten en uiteraard dat jonge gespuis niet langer in hun territorium dulden. Nu een avondje door het bos lopen (zaklamp mee!) levert vrijwel zeker een roepende bosuil op. Ook de steenuilen op het platteland zijn weer actief. Op sommige momenten zijn wel drie of vier steenuilen tegen elkaar in aan het roepen. Meestal lukt het ook de jonge aanwas om ergens een plekje te veroveren. Omdat er jaarlijks veel uilen sneuvelen door het verkeer, vallen er altijd plekjes vrij die weer bezet worden door jonge vogels.

 
  Steenuil
De aandacht voor de Nederlandse uilen is de laatste jaren behoorlijk toegenomen, getuige onder andere de speciale werkgroepen voor steenuilen, kerkuilen en zelfs oehoes. De belangstelling is zo groot dat STONE, de Kerkuilenwerkgroep Nederland in samenwerking met Vogelbescherming Nederland in Schouwburg Ogterop in Meppel ook dit jaar weer een Landelijke Uilendag organiseren en wel op zaterdag 3 oktober a.s. Deze dag is geheel gratis.
Op de beide bovengenoemde sites is meer informatie te vinden.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto's: IVN Vecht & Plassengebied