2009. Jaar van de Visdief

Doe mee met het Jaar van de Visdief 2009!

Sovon Vogelonderzoek Nederland
17-MRT-2009 - Het is een goede traditie van SOVON om, in samenwerking met Vogelbescherming Nederland, een bepaalde vogelsoort een jaar lang extra aandacht te geven. Doel is om met behulp van vogelaars (dus wellicht ook u!) informatie in te winnen die bij reguliere inventarisaties onvoldoende boven tafel komt. In 2009 valt de eer aan de visdief: een aansprekende soort met een landelijke verspreiding. Bovendien is de visdief heel goed bekend bij veel vogelaars.

Bericht uitgegeven door SOVON op dinsdag 17 maart 2009

Het is een goede traditie van SOVON om, in samenwerking met Vogelbescherming Nederland, een bepaalde vogelsoort een jaar lang extra aandacht te geven. Doel is om met behulp van vogelaars (dus wellicht ook u!) informatie in te winnen die bij reguliere inventarisaties onvoldoende boven tafel komt. In 2009 valt de eer aan de visdief: een aansprekende soort met een landelijke verspreiding. Bovendien is de visdief heel goed bekend bij veel vogelaars.

Wanneer komen visdieven in Nederland aan en wanneer vertrekken ze?
Aan dit onderdeel kan iedereen meedoen. Via kaartbeelden willen we laten zien hoe de vogels zich in het voorjaar door het land verspreiden en in het najaar weer het veld ruimen. De eerste worden in maart verwacht! We roepen u op om uw eerste en laatste waarnemingen via sites als natuurkalender.nl, waarneming.nl en trektellen.nl door te geven.

Kan de visdief het dak op?
Hoewel veel kolonies jaarlijks worden geteld hebben we geen kompleet beeld van de verspreiding. We verwachten dat er in het binnenland nog niet ontdekte kolonies te vinden zijn, bijvoorbeeld op daken in stedelijke gebieden. We roepen iedereen op om op broedverdachte visdieven te letten en nieuwe kolonies aan ons door te geven via www.jaarvandevisdief.nl!

Vaststellen bezettingsgraad en broedsucces
Voor de tellers van bestaande kolonies zijn een aantal extra vragen geformuleerd over bezettingsgraad (wanneer, hoeveel) en broedsucces. Voor dit onderdeel bestaat een instructie om de bezoeken aan kolonies zonder verstoring te doen verlopen. Dit onderdeel is vooral bedoeld voor de ervaren vogelaars die ook nu al meedoen met het tellen van visdieven. Als u interesse heeft, kunt u voor dit onderdeel contact opnemen via het onderstaande mailadres. We zijn met name op zoek naar mensen die bekend zijn met een dakkolonie en daar toegang tot hebben.

Electronische Nieuwsbrief
Vanaf begin maart bestaat er een electronische nieuwsbrief: een korte nieuwsbrief met daarin nieuws over de voortgang van het project, aanpassingen aan de website, internettoepassingen en nieuws uit het veld. Via de visdief-site of de SOVON-site kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Meer weten
Op www.jaarvandevisdief.nl staat alle informatie over het Jaar van de Visdief. Hier staan ook alle activiteiten op een rij waaraan u mee kunt doen. Tenslotte kunt u hier terecht voor het antwoord op veel vragen; voor overige vragen kunt u een email sturen naar visdief@sovon.nl. Via dit mailadres kunt u ook flyers aanvragen om uit te delen.

Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland