knoflookpad

Nieuwe kansen knoflookpad Brabant!

Stichting RAVON
9-APR-2009 - In Gastel, gemeente Cranendonck, leeft een kleine populatie knoflookpadden in het Hondsven. De knoflookpad is een zeer zeldzame amfibiesoort en het Hondsven is één van de laatst overgebleven plaatsen in Noord-Brabant waar de soort nog voorkomt. Om die redenen is in Gastel een ecologische verbindingszone voor de zeldzame pad ingericht. Op 18 maart vond de officiële opening plaats waarbij alle betrokken partijen aanwezig waren; de Stichting RAVON, gemeente Cranendonck, Waterschap De Dommel, IVN, Stichting Brabants Landschap en de provincie Noord-Brabant.

Bericht uitgegeven door RAVON op donderdag 9 april 2009

In Gastel, gemeente Cranendonck, leeft een kleine populatie knoflookpadden in het Hondsven. De knoflookpad is een zeer zeldzame amfibiesoort en het Hondsven is één van de laatst overgebleven plaatsen in Noord-Brabant waar de soort nog voorkomt. Om die redenen is in Gastel een ecologische verbindingszone voor de zeldzame pad ingericht. Op 18 maart vond de officiële opening plaats waarbij alle betrokken partijen aanwezig waren; de Stichting RAVON, gemeente Cranendonck, Waterschap De Dommel, IVN, Stichting Brabants Landschap en de provincie Noord-Brabant.

knoflookpad  
In de ecologische verbindingszone zijn drie nieuwe voortplantingswateren voor de knoflookpad aangelegd en is landbiotoop ontwikkeld. Dit was nodig, omdat de knoflookpad bijzondere eisen aan zijn leefomgeving stelt. Zo heeft hij vergraafbare bodem nodig om zich in te kunnen graven. Daarom zijn er lage zandige walletjes aangelegd die zijn ingeplant met struweelsoorten. Het gebied zal worden begraasd met enkele koeien. Doordat de verbindingszone het Hondsven met de Gastelse Heide verbindt, zijn er voor de knoflookpad kansen ontstaan om zich richting het noorden uit te breiden. Ook hier zijn al nieuwe poelen aangelegd om de verspreiding van de soort te stimuleren.

Om te onderzoeken hoe de knoflookpadden op het nieuwe leefgebied reageren, gaat RAVON een monitoring uitvoeren. Hierbij zullen de voortplantingswateren met een onderwatermicrofoon op roepende dieren worden onderzocht en zullen zij op eisnoeren en larven (kikkervisjes) worden bemonsterd. Door deze meerjarige monitoring wordt een beeld verkregen van de populatiegrootte en hoe de populatie zich ontwikkelt.

Tekst: Richard Struijk (RAVON)
Foto: Arnold van Rijsewijk (RAVON)