boomkikker, wikipedia, GNU-licentie voor vrije documentatie

Boomkikker terug in Brabant

21-MEI-2009 - De koning onder de kikkers is terug van bijna weggeweest. Deze zomer zal de boomkikker op een aantal locaties in Noord-Brabant opnieuw worden uitgezet. Het bijzondere grasgroene kikkertje met een klimmende levenswijze voelt zich weer thuis in de provincie. Het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Natuurmonumenten. Dankzij een flinke investering in het landschap en een grote dosis enthousiasme zijn de leefgebieden van de boomkikker weer op peil.

Bericht uitgegeven op donderdag 21 mei 2009

De koning onder de kikkers is terug van bijna weggeweest. Deze zomer zal de boomkikker op een aantal locaties in Noord-Brabant opnieuw worden uitgezet. Het bijzondere grasgroene kikkertje met een klimmende levenswijze voelt zich weer thuis in de provincie. Het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Natuurmonumenten. Dankzij een flinke investering in het landschap en een grote dosis enthousiasme zijn de leefgebieden van de boomkikker weer op peil.

Zo’n 10 jaar geleden leek het lot van de boomkikker beschoren: het landschap waar hij zich in thuis voelde verdween. Hij wist zich met moeite op een drietal plaatsen in Noord-Brabant te handhaven. De boomkikker is reislustig en verplaatst zich het liefst langs houtwallen, hagen en ruige randen. Van tijd tot tijd hoort daar ook nog een poel bij. Een landschap dat tot de jaren zestig vrij algemeen was op de Brabantse zandgronden, maar anno 2009 praktisch is verdwenen. Door de landschapseisen die de boomkikker stelt kwam hij in de problemen en de populatie slonk in een heel korte periode met ruim 80 procent.

Door de inspanningen van de drie natuurorganisaties wordt het tij gekeerd. Op vier plekken in Noord-Brabant zijn door herstel van het landschap de omstandigheden voor de boomkikker weer optimaal. In de buurt van Valkenswaard, Oirschot, Ulvenhout en Baarle-Nassau worden gedurende vijf jaar boomkikkers uitgezet. Hier kan de soort de bekroning worden op het landschapsherstel en weer uitgroeien tot een levensvatbare populatie. Natuurlijk houden ook de reeds bestaande populaties de volle aandacht. Vrijwilligers van RAVON Noord-Brabant spelen hierbij een belangrijke rol. Dankzij hun inspanning is er nu in de drie laatste leefgebieden sprake van levenskrachtige populaties boomkikkers. Onder deze omstandigheden is het verantwoord om een klein groepje van deze boomkikkers te gebruiken voor de ontwikkeling van vier nieuwe populaties.

Met de herintroductie lijkt ook het risico beperkt dat de boomkikker volledig uit Noord-Brabant zal verdwijnen. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan de provincie Noord-Brabant, die de soort een warm hart toedraagt en recentelijk een actieplan opstelde om de boomkikker te beschermen. Ze is nauw betrokken bij de herintroductie. De terugkeer van de boomkikker is ook belangrijk voor de biodiversiteit, de verscheidenheid aan soorten van planten en dieren. Hij fungeert als graadmeter voor het wel of niet goed functioneren van de ecologische hoofdstructuur, want uiteindelijk zal hij vanuit zowel de oude als de nieuwe gebieden via verbindingszones op eigen kracht ooit prijsgegeven bolwerken moeten zien te bereiken.

Bron: Staatsbosbeheer
Foto: Wikipedia, GNU-licentie voor vrije documentatie