porseleinhoen, www.ivnvechtplassen.org

Porseleinhoen ontdekt in de Groene Jonker

5-JUN-2009 - Het nieuwe natuurgebied de Groene Jonker ten noordoosten van de Nieuwkoopse Plassen, blijft bijzondere vogels lokken. Een opvallende nieuwkomer is de porseleinhoen, een soort die in Nederland steeds zeldzamer wordt.

Bericht uitgegeven op vrijdag 5 juni 2009

Het nieuwe natuurgebied de Groene Jonker ten noordoosten van de Nieuwkoopse Plassen, blijft bijzondere vogels lokken. Een opvallende nieuwkomer is de porseleinhoen, een soort die in Nederland steeds zeldzamer wordt.

"Ongelofelijk". roept boswachter Martijn van Schie keer op keer als hij over de plassen, moerassen en graslanden van de Groene Jonker tuurt. "Ik sta steeds weer versteld van de hoeveelheid vogels die de Groene Jonker trekt. Het gebied is in 2007 ingericht en sinsdien is het een komen en gaan van vogels. Afgelopen winter bivakkeerden hier duizenden kolganzen en smienten, in de lente streken hier massaal weidevogels neer en deze zomer zijn hier allerlei bijzondere moerasvogels gaan broeden. Neem bijvoorbeeld de geoorde fuut, die je hier nest aan nest kunt aantreffen. Ook steltkluten, zomertalingen, krakeenden, slobeenden en bergeenden zijn hier nu te vinden."

Ook het porseleinhoen heeft dit drassige gebied ontdekt. Deze soort kwam de afgelopen decennia steeds meer in het nauw in Nederland door het verdwijnen van zijn leefomgeving. De vogel houdt van ondiep water in combinatie met dichte begroeiing waarin hij zich voortdurend schuilhoudt. Dat maakt het ook lastig om het porseleinhoen te zien, maar zijn opvallende geluid is heel kenmerkend.

Belangrijke schakel
De grote vogelrijkdom in de Groene Jonker laat zien dat nieuwe natuurgebieden verrassende resultaten kunnen opleveren. Het ruim honderd hectare grote gebied vormt een belangrijke schakel in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van Zuid-Holland.

Zie ook: Grutto-invasie in de Groene Jonker

Bron: www.natuurmonumenten.nl
Foto: IVN Vecht & Plassengebied