Boomvalk gadget, www.ivnvechtplassen.org

Boomvalken, de heersers van het luchtruim

Sovon Vogelonderzoek Nederland
20-JUN-2009 - De komende weken is het als vogelliefhebber zaak om zo veel mogelijk naar boven te kijken. Daar vliegen naast zwaluwen ook de zogenaamde 'reuzenzwaluwen', ofwel boomvalken.

Bericht uitgegeven door SOVON op zaterdag 20 juni 2009

De komende weken is het als vogelliefhebber zaak om zo veel mogelijk naar boven te kijken. Daar vliegen naast zwaluwen ook de zogenaamde 'reuzenzwaluwen', ofwel boomvalken.

 
De boomvalk is een soort valk met scherpe, spitse vleugels, een zwart masker en een rode 'broek'. In ons land is het een zeldzame broedvogelsoort met zo'n 750-1000 broedparen. Het is een kwetsbare roofvogelsoort die op de Rode Lijst staat. Boomvalken zijn vogels van moerasgebieden en open landschappen waar ze op hun favoriete voedsel, libellen en zangvogels, jagen. Door hun slanke en gestroomlijnde postuur zijn ze zelfs in staat op supersnelle vliegers als gierzwaluwen en boerenzwaluwen uit de lucht te grijpen. Libellen worden in de lucht opgepeuzeld, waarbij ze al vliegende het slachtoffer van de niet eetbare vleugels ontdoen met de snavel. De vleugeltjes dwarrelen dan door de lucht, terwijl de libel ineens doorgeslikt wordt.

Boomvalken hebben jongen op het moment dat het aandeel jonge (en nog niet zo behendige) zwaluwen en libellen het hoogst is. In de zeer vroege ochtend tot laat in de avond jagen de boomvalken achter al het eetbaars om de hongerige magen te kunnen vullen. In september en oktober verlaten ze ons land weer om te overwinteren in Afrika.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: IVN Vecht & Plassengebied