Beekrombout (foto: Albert Vliegenthart)

Beekrombout ontdekt in de Stippelberg

8-JUN-2009 - Het grote natuurgebied de Stippelberg in de noordoosthoek van Noord-Brabant blijft verrassen. In een zijader van de Peelse Loop zijn onlangs een mannetje en vrouwtje van de beekrombout, een bijzondere libellensoort, gevonden. Aan de andere kant van het duizend hectare grote gebied werd ook nog een exemplaar op de heide gevonden. De beekrombout staat te boek als bedreigd, maar neemt de laatste jaren toe in Nederland. De soort is gebonden aan zuurstofrijk stromend water.

Bericht uitgegeven op maandag 8 juni 2009

Het grote natuurgebied de Stippelberg in de noordoosthoek van Noord-Brabant blijft verrassen. In een zijader van de Peelse Loop zijn onlangs een mannetje en vrouwtje van de beekrombout, een bijzondere libellensoort, gevonden. Aan de andere kant van het duizend hectare grote gebied werd ook nog een exemplaar op de heide gevonden. De beekrombout staat te boek als bedreigd, maar neemt de laatste jaren toe in Nederland. De soort is gebonden aan zuurstofrijk stromend water.

Met de vondst van de beekrombouten komt de teller van het aantal aangetroffen libellensoorten sinds 2000 voor de Stippelberg op 44 te staan. Voor een gebied als de Stippelberg is dat bijzonder, aangezien het gebied grotendeels uit bos bestaat. Er is echter ook een grote afwisseling in de aanwezige watertypen: voedselrijke poelen, zure venachtige wateren, stromend water, grote nieuw gegraven plassen etcetera. Niet alle gevonden libellensoorten hebben overigens populaties. Er zitten zo’n tien zwervers bij die slechts één of enkele keren aangetroffen zijn.

De stijgende lijn van het aantal soorten is mede te danken aan het gevoerde beheer. Er zijn nieuwe poelen gegraven en een aantal poelen is vergroot. In totaal telt de Stippelberg nu 31 poelen. Ook zijn er in de voormalige productiebossen open plekken gemaakt waardoor er meer variatie is ontstaan.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: Albert Vliegenthart