Voorzichtige start libellenseizoen

De Vlinderstichting
28-APR-2012 - Het libellenseizoen lijkt even in de wacht te staan, maar ondanks dat het weer tot nu toe wisselvallig was en soms nog koud, worden er toch al verschillende libellensoorten gemeld. De bruine winterjuffer is de meest algemene soort, maar ook een aantal libellen die als larve overwinteren vliegen al.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Het libellenseizoen lijkt even in de wacht te staan, maar ondanks dat het weer tot nu toe wisselvallig was en soms nog koud, worden er toch al verschillende libellensoorten gemeld. De bruine winterjuffer is de meest algemene soort, maar ook een aantal libellen die als larve overwinteren vliegen al.

De bruine winterjuffer is volop terug bij het voortplantingswater (foto: Kim Huskens)Het prachtige lenteweer van een paar weken geleden is ver te zoeken en het ziet er niet naar uit dat dit snel gaat veranderen. De winterjuffers, die in de winter ver van het water hebben overwinterd, zijn inmiddels alweer terug bij het water om zich voort te planten. Maar ook de libellen die als larve hebben overwinterd komen nu langzaam tevoorschijn. Tussen de buien door is het voor een aantal soorten warm genoeg om uit te sluipen en als libel te verschijnen. De meeste meldingen zijn van de vuurjuffer. Dit is in het voorjaar de eerste libel die uitsluipt. Het is een soort die verspreid over Nederland te vinden is in water met een rijke oevervegetatie en drijvende planten waarin de eitjes worden afgezet. Naast de vuurjuffer en de winterjuffers, zijn ook al een aantal anderen soorten uitgeslopen.

Zodra de temperatuur hoger wordt zullen veel glassnijders tevoorschijn komen (foto: Kim Huskens)De smaragdlibel, de noordse witsnuitlibel en de vrij zeldzame maanwaterjuffer worden al op verschillende plaatsen gezien sinds de tweede week van april. Ook de bruine korenbout, viervlek, watersnuffel en variabele waterjuffer zijn afgelopen week al gemeld. Als het weer de komende tijd warmer wordt zullen deze soorten in grotere aantallen gaan uitsluipen. Volgens de vliegtijdvoorspelling zullen komende weken ook de beekrombout en de glassnijder tevoorschijn komen. De beekrombout is een zeldzame soort die voorkomt in Zuidoost-Nederland, de Achterhoek en Overrijssel bij schone beken en kleinere rivieren. De glassnijder is een vrij algemene soort die zich de laatste jaren uitbreidt over heel Nederland. Deze soort is te vinden in de laagveengebieden en daarbuiten in allerlei wateren met veel water- en oeverplanten.

Tekst en foto´s: Kim Huskens, De Vlinderstichting