wild zwijn met jongen Leenderbos

Wilde zwijnen op steeds meer plekken

Zoogdiervereniging
23-JUN-2009 - In het Brabantse Leenderbos worden sinds vorig jaar wilde zwijnen gezien. En er zijn jongen geboren! Op 23 april van dit jaar zijn een zeug en minimaal drie jongen gezien en op de foto gezet.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op dinsdag 23 juni 2009

In het Brabantse Leenderbos worden sinds vorig jaar wilde zwijnen gezien. En er zijn jongen geboren! Op 23 april van dit jaar zijn een zeug en minimaal drie jongen gezien en op de foto gezet.

Het is nog onduidelijk hoe de wilde zwijnen het Leenderbos hebben bereikt. Het is mogelijk dat zij vanuit België zijn gekomen, maar het is ook niet uit te sluiten dat zij uit het Nationaal Park De Groote Peel komen. Daar komen ook wilde zwijnen voor, die op hun beurt waarschijnlijk uit De Meinweg (Limburg) afkomstig zijn.

Nationaal Park De Meinweg en de Veluwe zijn de enige plekken die door het ministerie van LNV zijn aangewezen  als leefgebied voor zwijnen. Buiten deze gebieden mogen geen wilde zwijnen voorkomen en moeten zij volgens het beleid worden afgeschoten. Dit wordt het ‘nulstandsbeleid’ genoemd. Dat dit beleid niet goed werkt is bekend. In meerdere gebieden komen inmiddels wilde zwijnen voor, zoals in het Rijk van Nijmegen, grote delen van Limburg en delen van Noord-Brabant.

Logisch als je weet dat buiten de twee officiële leefgebieden er veel terreinen in Nederland geschikt zijn als leefgebied voor wilde zwijnen. Denk bijvoorbeeld aan het Rijk van Nijmegen en de Nationale Parken De Utrechtse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold.

Wilde zwijnen stellen geen hoge eisen aan hun leefomgeving. Het dieet is erg gevarieerd, maar zij hebben een voorkeur voor eiken- en beukenbossen, omdat daar veel eikels en beukennootjes aanwezig zijn. Overdag schuilen ze in dichte begroeiing en ze hebben graag natte plekken om in te ‘zoelen’ (modderbaden) in de buurt. ’s Nachts kunnen zij flinke afstanden afleggen, zodat nieuwe gebieden gemakkelijk worden gekoloniseerd.

De Zoogdiervereniging zou graag zien dat het beleid ten aanzien van het wild zwijn wordt gewijzigd. In meer gebieden zou deze soort moeten worden getolereerd. Zij vormen een onlosmakelijk onderdeel van het ecosysteem, waar zij door hun wroetgedrag open plekken maken in de bosbodem. Waar dit nodig is zal schade op landbouwgronden wel moeten worden vergoed. Lokaal kan afschot soms noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld vanwege de verkeersveiligheid. Maar andere maatregelen, zoals snelheidsverlagingen, kunnen ook een oplossing bieden.

Tekst: Stefan Vreugdenhil, Zoogdiervereniging
Foto: Leo Klok