Oeverkruid gadget

Oeverkruid – speciaal voor de liefhebbers

FLORON
25-JUN-2009 - Afgelopen week onderzochten vrijwilligers van FLORON de omgeving van Weert. Alle plantensoorten die ze in hun onderzoeksgebied tegenkwamen werden genoteerd. Deze streek was vroeger floristisch zeer rijk, maar vorige eeuw ging veel verloren door ontwatering en intensivering van de landbouw. Gelukkig zijn er dankzij diverse herstelprojecten de laatste jaren nieuwe kansen voor de natuur ontstaan.

Bericht uitgegeven door stichting FLORON op donderdag 25 juni 2009

Afgelopen week onderzochten vrijwilligers van FLORON de omgeving van Weert. Alle plantensoorten die ze in hun onderzoeksgebied tegenkwamen werden genoteerd. Deze streek was vroeger floristisch zeer rijk, maar vorige eeuw ging veel verloren door ontwatering en intensivering van de landbouw. Gelukkig zijn er dankzij diverse herstelprojecten de laatste jaren nieuwe kansen voor de natuur ontstaan.

Vooral het herstel van natte milieuomstandigheden leidt op diverse plekken tot mooie resultaten voor de flora. In nieuw gegraven poelen met lemige bodem komen tal van zeldzame planten te voorschijn. Een van die soorten is oeverkruid (Littorella uniflora). Op het eerste gezicht geen spectaculaire plant, niet meer dan een verzameling korte groene sprietjes in de oeverzone of een stukje onderwater.

Toch heeft de waarneming van oeverkruid voor veel liefhebbers van de wilde flora iets speciaals. Tijdens de bloei verschijnen opeens lange fragiele meeldraden temidden van de korte dikke sprieterige bladen. Verrassend fraai. Ook los van het uiterlijk van de plant maakt de vondst van oeverkruid een plantenkenner blij. Waar oeverkruid voorkomt zul je immers ook veel andere bijzondere soorten aantreffen. Het is een typische bewoner van voedselarme wateren. Ook gesteeld glaskroos en andere zeldzaamheden voelen zich daar thuis. Genoeg leuke vondsten dus, daar rond Weert.

Tekst en foto: Wout van der Slikke, FLORON