Grutto op paal. Fotograaf Martin Hierck. aangeleverd door Vogelbescherming Nederland

De grutto: hoe het óók kan!

Vogelbescherming Nederland
24-JUN-2009 - Dat het slecht gaat met de grutto is inmiddels wel bekend. Deze Nederlandse troetelvogel was vroeger zeer talrijk in ons land; vandaag de dag komt ‘ie een stuk minder vaak voor. Dat we de grutto kúnnen helpen is het afgelopen jaar bewezen in de Klaas Engelbrechts polder in Schipluiden en de Noordpolder te Veld met de naastgelegen Maatpolder te Eemnes. Daar nam het aantal grutto’s juist toe!

Bericht uitgegeven op woensdag 24 juni door Vogelbescherming Nederland

Dat het slecht gaat met de grutto is inmiddels wel bekend. Deze Nederlandse troetelvogel was vroeger zeer talrijk in ons land; vandaag de dag komt ‘ie een stuk minder vaak voor. Dat we de grutto kúnnen helpen is het afgelopen jaar bewezen in de Klaas Engelbrechts polder in Schipluiden en de Noordpolder te Veld met de naastgelegen Maatpolder te Eemnes. Daar nam het aantal grutto’s juist toe!

Grutto’s horen bij Nederland. Nergens ter wereld broeden meer grutto’s dan in ons land. Zelfs binnen de stadsgrenzenvan Amsterdam zijn meer grutto’s te vinden dan in heel Groot-Brittannië en Frankrijk samen. Maar het gaat slecht met onze bekendste weidevogel. De afgelopen dertig jaar is de grutto met zestig procent afgenomen en de aantallen dalen nog steeds. De belangrijkste oorzaak daarvoor is de steeds intensievere bedrijfsvoering van de melkveehouderijen.

Om de bescherming van weidevogels in Nederland te stimuleren is in 2005 de Nationale Gruttoprijs ingesteld door de coalitie Nederland-Gruttoland. In deze coalitie participeren Vogelbescherming Nederland, Landschapsbeheer Nederland, Natuurlijk Platteland Nederland en Natuurlijk Platteland West. De Nationale Gruttoprijs wordt om de twee jaar uitgereikt.

Dit jaar gaat de prijs naar twee winnaars: De Klaas Engelbrechts polder in Schipluiden en de Noordpolder te Veld samen met de Maatpolder te Eemnes. In beide polders is de gruttostand stabiel, of neemt zelfs iets toe. Een knappe prestatie, gezien de trends in de rest van het land. Beide projecten hebben laten zien dat we de grutto kúnnen helpen.

Met de uitreiking van de Nationale Gruttoprijs houdt Nederland-Gruttoland op te bestaan. De coalitie heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de leefomgeving van de grutto; zo is er onder andere geëxperimenteerd met mozaïekbeheer. Ook heeft de coalitie de grutto op de kaart gezet. Was deze weidevogel voor de eeuwwisseling een relatief onbekende vogel, vandaag de dag is hij het boegbeeld van de weidevogels en Nederlands’ troetelvogel.

Met het einde van Nederland-Gruttoland is er geen einde gekomen aan de bescherming van de grutto. Het werk van de coalitie wordt al voortgezet in een nieuw verband: het Weidevogelverbond, een samenwerkingsorganisatie waarin ook het minsterie van LNV aan deelneemt. Tijdens het slotsymposium werd al druk gediscussieerd over belangrijke onderwerpen voor de komende jaren; het nieuwe Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en draagvlak en politieke betrokkenheid behouden.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto: Martin Hierck