Juveniele zeearend. Foto: Vincent Wigbels, Staatsbosbeheer. GNU-licentie

Jonge zeearend uitgevlogen

26-JUN-2009 - Het zeearendjong uit de Oostvaardersplassen (Flevoland) is op 19 juni uitgevlogen. Deze vogel is het vijfde jong dat met succes in het natuurgebied is groot gebracht. Het jonge mannetje is eerder uitgevlogen dan gedacht; de zeearendjongen vlogen vorig jaar namelijk pas begin juli uit.

Bericht uitgegeven op vrijdag 26 juni 2009

Het zeearendjong uit de Oostvaardersplassen (Flevoland) is op 19 juni uitgevlogen. Deze vogel is het vijfde jong dat met succes in het natuurgebied is groot gebracht. Het jonge mannetje is eerder uitgevlogen dan gedacht; de zeearendjongen vlogen vorig jaar namelijk pas begin juli uit.

Het zeearendjong is inmiddels net zo groot als een volwassen zeearend. Dat betekent dat hij een vleugelspanwijdte heeft van ruim 2 meter. De vogel krijgt nu een maand of twee van de oudervogels les in het vergaren van prooien.

Vijfde jong
Dit jaar waren er twee eieren in het nest, waarvan één ei werd uitgebroed. Het niet uitgekomen ei wordt momenteel onderzocht door Alterra. Het andere ei kwam wel uit, dat is een mannetje. Eind vorige week verliet deze vogel voor het eerst het nest.

Boswachter Frank de Roder van Staatsbosbeheer vertelt: “Mannetjeszeearenden verlaten sneller het nest dat vrouwtjesvogels. Maar al is het alweer het vijfde jong dat in de Oostvaardersplassen uit het nest komt, we zijn heel blij dat het toch weer een succesvolle broedpoging is.”

Zelfstandig jagen
Het nest wordt nog wel gebruikt door de vogels, om uit te rusten of om te eten. Op 22 juni zag de boswachter dat het jong door de moeder op het nest werd gevoederd. De jonge zeearend is donkerbruin: het jeugdkleed van de zeearend. In het vijfde of zesde levensjaar krijgt hij het veel lichtere verenkleed van een volwassen zeearend. Na het uitvliegen blijft de zeearend nog twee maanden afhankelijk van de ouders, daarna zal hij zelfstandig moeten gaan jagen.

Bron: Staatsbosbeheer
Foto: Vincent Wigbels, GNU-licentie