Meer purperreigers geteld rond het Naardermeer

30-JUN-2009 - Bij de jaarlijkse telling van de nesten van purperreigers hebben medewerkers van Natuurmonumenten 86 nesten geteld tegenover 44 in het jaar ervoor. Sinds 1977 is het aantal nesten niet meer zo hoog geweest als dit jaar, met een absoluut dieptepunt in 1995 van twintig nesten.

Bericht uitgegeven op dinsdag 30 juni 2009

Bij de jaarlijkse telling van de nesten van purperreigers hebben medewerkers van Natuurmonumenten 86 nesten geteld tegenover 44 in het jaar ervoor. Sinds 1977 is het aantal nesten niet meer zo hoog geweest als dit jaar, met een absoluut dieptepunt in 1995 van twintig nesten.

Poep
Al meer dan 25 jaar vliegt boswachter Jan Verkerke eind juni over het Naardermeer (Noord-Holland) om de nesten van de zeldzame purperreigers te tellen. Dit is de beste manier om zicht te krijgen op de broedresultaten van deze schuwe vogel die bij de kleinste verstoring al opvliegt. Daarom broedt deze trekvogel in dichte moerasgebieden met riet. Alleen vanuit de lucht, op een zonnige dag, zijn de verscholen nesten te vinden door de witte poep die oplicht in de zonnestralen.

Jan Verkerke , boswachter Natuurmonumenten: "Het is opvallend dat de meeste purperreigers broeden bij de nieuw gegraven petgaten. Deze hebben we afgelopen maanden gemaakt tegen de Keverdijkse Overscheense polder aan. Hier zijn door de variabele waterdiepten mooie visplekjes ontstaan voor de vogels. Het gebied is ook aanmerkelijk rustiger geworden sinds we de vaarexcursies starten in een ander deel van het gebied."

Naardermeer
Een van de oorzaken voor het toenemende aantal purperreigers is de gunstige voedselsituatie in de bufferzone tussen het Naardermeer en de Ankeveense Plassen. Naast de purperreiger halen ook de grote zilverreiger en andere vogelsoorten daar hun voedsel. Zowel het Naardermeer als Ankeveen maken deel uit van de grotere aaneengesloten Vechtplassen. De uitgestrektheid van deze aaneengesloten natuurgebieden heeft een gunstig effect op de purperreiger en andere vogelsoorten. Ook het waterpeil in het Naardermeer is gunstig voor deze bedreigde soort.

Purperreiger
De purperreiger is een zeldzame moerasvogel die leeft van vis en kikkers. De grootste kolonie van ons land zit in de Nieuwkoopse Plassen (Zuid-Holland). Daarnaast zit deze vogel bijvoorbeeld ook in de Wieden (Overijssel) en het Zwarte Meer (Flevoland).

De purperreiger overwintert elk jaar in West-Afrika in het stroomgebied van de rivieren de Senegal en de Niger.

Meer weten over de purperreiger? Ga naar de website van Vogelbescherming Nederland; op Vogelvisie.nl kunt u het geluid van de vogel beluisteren

Bron: Natuurmonumenten
Foto: André Duiven