Purperreigers trekken weg in recordaantal

Sovon Vogelonderzoek Nederland
12-SEP-2014 - In de afgelopen week werd een nieuw dagrecord neergezet van trekkende Purperreigers. Over telpost Dordtse Biesbosch vlogen op maandag 8 september 427 purperreigers naar het zuiden. Nooit eerder werden er zoveel trekkende Purperreigers geteld op één telpost. Engelse vogelaars zouden in katzwijm zijn gevallen bij deze unieke situatie.

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland op [publicatiedatum]

In de afgelopen week werd een nieuw dagrecord neergezet van trekkende Purperreigers. Over telpost Dordtse Biesbosch vlogen op maandag 8 september 427 purperreigers naar het zuiden. Nooit eerder werden er zoveel trekkende Purperreigers geteld op één telpost. Engelse vogelaars zouden in katzwijm zijn gevallen bij deze unieke situatie.

Purperreigers trekken in een korte periode weg uit Nederland. De meeste wegtrek wordt geregistreerd op avonden met gunstige rugwinden eind augustus en begin september. Alleen telposten in het westen van Nederland, ten zuiden van de belangrijkste broedkolonies, noteren forse aantallen. De telposten Kinderdijk, De Gorzen in Ridderkerk en de Dordtse Biesbosch zijn koplopers.

Purperreiger (foto: Luc Hoogenstein)

Laat maar massaal in 2014
Dit jaar neemt de trek bijzondere proporties aan. De reigers vertrekken relatief laat (door het slechte weer in de tweede helft van augustus?), maar de aantallen zijn hoog. Dit najaar zijn al 1837 Purperreigers geteld. Op 8 september werden in de Dordtse Biesbosch 427 trekkers genoteerd. Nog aanzienlijk meer dan tijdens het niet misselijke landelijke record van 333 exemplaren over dezelfde telpost op 31 augustus 2012. Teller Bas Verhoeven had tijdig in de gaten dat de zwakke noordwestenwind gunstig voor de wegtrek was. Hij constateerde dat het bij 80% van de vogels om juvenielen ging, die vaak net wat later wegtrekken dan hun ouders.

Purperreigers en een Blauwe reiger op trek over de Dordste Biesbosch. Beide soorten trekken vaak samen weg (foto: Hans Gebuis)

Unieke situatie
Nergens anders in Europa is de wegtrek van deze vogelsoort zo goed te volgen. Nederland vormt de uiterste noordgrens van het broedareaal van de Purperreiger. Zo’n beetje alle vogels die in het najaar worden geteld, komen dus uit de broedkolonies van ons land. Hoewel nog niet alle gegevens binnen zijn, wijst alles op een erg goed broedseizoen in 2014, waarin er veel Purperreigers tot broeden kwamen met, waarschijnlijk, een hoog broedsucces. Wat dat betreft is het niet verwonderlijk dat er dit jaar veel trekkende Purperreigers worden genoteerd. Om het nog even in vogelaarsperspectief te plaatsen: de Engelsen zouden in katzwijm vallen bij zulke aantallen, want bij hen is de Purperreiger uiterst schaars.

Meer lezen
Er is de laatste jaren heel wat geschreven over de trek van Purperreigers. Twee interessante artikelen in Limosa belichten de wegtrek bij Ridderkerk en de relatie tussen slaapplaatsen, foerageergebieden en wegtrek.

Tekst: Fred Hustings en Albert de Jong, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: Luc Hoogenstein, Saxifraga; Hans Gebuis