Doet de Purperreiger het opnieuw goed?

Sovon Vogelonderzoek Nederland
13-JUN-2014 - Doet de Purperreiger het opnieuw goed? De eerste tekenen in het broedseizoen van de Purperreiger zijn positief. Afgelopen weekend werden er twee grote kolonies geteld: die van Kinderdijk en de Zouweboezem. De kolonie van Kinderdijk bleek van 120 (2013) naar een recordhoogte van 165 nesten te zijn gestegen. Ook in de Zouweboezem groeide het aantal nesten.

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland op [publicatiedatum]

Doet de Purperreiger het opnieuw goed? De eerste tekenen in het broedseizoen van de Purperreiger zijn positief. Afgelopen weekend werden er twee grote kolonies geteld: die van Kinderdijk en de Zouweboezem. De kolonie van Kinderdijk bleek van 120 (2013) naar een recordhoogte van 165 nesten te zijn gestegen. Ook in de Zouweboezem groeide het aantal nesten.

Het tellen van de kolonies Purperreigers gebeurt traditioneel begin juni. Dan trekken gelaarsde tellers van Sovon de moerassen in om nesten te tellen. Hoewel het nog te vroeg is om te spreken van een goed seizoen voor de Purperreiger, zijn de eerste tekenen gunstig. In vier getelde kolonies in het Groene Hart bleken de Purperreigers het minstens zo goed te doen als in 2013 en dat was een goed jaar. De kolonie van Kinderdijk stijgt met 165 nesten naar een recordhoogte en ook de Zouweboezem scoort goed met 161 nesten. Vorig jaar waren dat er nog respectievelijk 120 en 150.

Nest Purperreiger (foto: Albert de Jong)

Veldmuizen
Een kanttekening die we wel moeten maken, is dat de jaarlijkse veranderingen per kolonie nog weleens flink uiteenlopen. Het is dus nog wachten op meer telgegevens, die momenteel nog druk verzameld worden. Interessant om te melden is dat tellers van zowel de kolonie van Kinderdijk als in een andere, kleine kolonie in de Alblasserwaard veel grote legsels noteerden van 5 of zelfs 6 eieren of jongen. Naast heel wat nesten werd een prooioverschot van dode veldmuizen gezien. Mogelijk profiteren de reigers, net als veel uilen, van het goede veldmuizenjaar en brengen ze dit jaar veel jongen groot.

Steeds beter
De ontwikkeling van de aantallen Purperreigers wordt al decennia lang nauwkeurig gevolgd met de hulp van supervrijwilliger Henk van der Kooij. Ieder jaar wordt het aantal nesten geteld van alle kolonies die bekend zijn. Uit de telreeks blijkt dat het de laatste twintig jaar steeds beter gaat met de Purperreiger. Langzaam komt het niveau van begin jaren 70 weer in zicht. Aan het einde van die jaren crashte de populatie door enorme droogte in de overwinteringsgebieden. Purperreigers zijn in sterke mate afhankelijk van genoeg natte foerageergebieden in de Sahel. Gelukkig is er in recente najaren (2010, 2012) veel regen gevallen in de Sahel, waarna de populatie licht opveerde (zie figuur). Wie weet zet de positieve trend door en passeren we dit voorjaar voor het eerst sinds 1977 weer de 800 broedparen.

Aantal paren Purperreigers in Nederland van 1970 tot en met 2013 (figuur: Sovon)

Tekst en foto: Albert de Jong, Sovon Vogelonderzoek Nederland