Tureluur

Veel weidevogels in Groene Hart - Hollandse Waarden

1-SEP-2011 - De weidevogels hebben in het Groene Hart – Hollandse Waarden een goed broedseizoen gehad. Dit blijkt uit inventarisaties die in het gebied zijn uitgevoerd. In de Donkse Laagten en Polder Stein Noord hebben grote aantallen grutto’s, tureluurs, kieviten, kwartels en diverse eendensoorten gebroed.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

De weidevogels hebben in het Groene Hart – Hollandse Waarden een goed broedseizoen gehad. Dit blijkt uit inventarisaties die in het gebied zijn uitgevoerd. In de Donkse Laagten en Polder Stein Noord hebben grote aantallen grutto’s, tureluurs, kieviten, kwartels en diverse eendensoorten gebroed.

Het gaat niet goed met de weidevogels in Nederland. Zonder ingrijpen zal het aantal weidevogels rond 2020 gehalveerd zijn volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens wetenschappers komt dat onder andere doordat de helft van het land waar beheer wordt uitgevoerd niet meer geschikt is voor weidevogels.

Tureluur met jong (foto: Saxifraga-Piet Munsterman)

De Donkse Laagten en Polder Stein Noord liggen in het Groene Hart – Hollandse Waarden. Veenweiden, plassen, lange sloten, koeien, molens, houtkades en knotwilgen vormen het beeld van dit eeuwenoude landschap. Het is een oer-Hollands waterrijk gebied met veel vogels.

Beheer
Staatsbosbeheer zorgt voor een stabiel, hoog waterpeil in het gebied. Er wordt weinig bemest en het gras wordt pas na 15 juni gemaaid. Dit zorgt ervoor dat de vogels voldoende jongen kunnen grootbrengen. De jonge weidevogels hebben afwisseling nodig tussen hoog en laag gras. In het hoge gras kunnen de vogels schuilen en in het lage gras kunnen de jonge vogels voedsel zoeken zonder moe te worden. Verder zijn een aantal weidevogelplassen in het gebied onmisbaar. Hier kunnen de vogels rusten, slapen, een partner zoeken en vooral veel eten.

Bron: Staatsbosbeheer
Foto: Saxifraga-Piet Munsterman