vuurlibel klein

Vuurlibel nog steeds in opmars

De Vlinderstichting
13-JUL-2009 - De vuurlibel staat in de libellenatlas nog te boek als zeer zeldzaam, maar inmiddels is hij algemeen te noemen. Ook in 2009 is deze schitterend rode libel op veel nieuwe plekken aangetroffen.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op maandag 13 juli 2009

De vuurlibel staat in de libellenatlas nog te boek als zeer zeldzaam, maar inmiddels is hij algemeen te noemen. Ook in 2009 is deze schitterend rode libel op veel nieuwe plekken aangetroffen.

Het is een onmiskenbare soort. Hij is vrij breed gebouwd en de volwassen mannetjes zijn helemaal rood. Ogen, borststuk, poten, achterlijf en zelfs de vlekken in de vleugels: alle onderdelen zijn scharlakenrood. De vrouwtjes zijn bruin, maar hebben dezelfde brede bouw waardoor ze zich onderscheiden van de andere soorten. De vuurlibel komt voor in allerlei stilstaande, zonnige wateren: plassen, vennen, poelen en sloten. Zowel kale als sterk begroeide watertypen worden door de vuurlibel benut.


De eerste waarnemingen kwamen al uit begin mei, maar de soort kan tot in augustus nog worden aangetroffen. De recente uitbreiding heeft ongetwijfeld te maken met de opwarming, in combinatie met de sterk verbeterde waterkwaliteit. Voor meer informatie en verspreidingskaartjes: kijk op libellennet.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting